Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata felhívja a Nagykovácsiban élő, vagy egykor a település intézményében dolgozó pedagógusok figyelmét díszdiploma igények benyújtására és a jogosultság feltételeire.

Arany, gyémánt, vas, rubin vagy gránit díszdiplomára az a pedagógus (óvónő, tanító, tanár) jogosult, aki a pedagóguspályán legalább 30 évet eltöltött, és oklevelét 50, 60, 65, 70, ill. 75 évvel ezelőtt kapta kézhez.

Az adományozás feltételei:

 • pedagógus pályán eltöltött 30 év munkaviszony;
 •  eredményes munkavégzés, közmegbecsülésre méltó magatartás;
 • különös méltánylást érdemlő esetben akkor is adományozható a díszoklevél, ha az oktatásban eltöltött munkaviszony 30 évnél kevesebb;

A dokumentumok beadási határideje: 2018. május 22. napja.

A határidő elmulasztása nem menthető ki, amennyiben a kérelem elkésett, az adott évben elbírálásra nem kerül, csak a következő évben.

A díszoklevél adományozása iránti kérelemhez csatolni kell:

 • a pedagógus személyi adatait tartalmazó igénylő lapot (csatolt dokumnetumban megtalálható);
 • az eredeti oklevél fénymásolatát;
 • rövid szakmai önéletrajzot a pedagóguspályán eltöltött idő megjelölésével;
 • pedagógusi pályán eltöltött 30 év igazolását (munkakönyv fénymásolata vagy a volt munkahely igazolása, esetleg Tb igazolás);
 • ha a képző intézmény adományozott már díszoklevelet, akkor elegendő annak a másolatát az igénylő laphoz csatolni.

Igényelhető oklevelek:

 • Arany – 50 év után;
 • Gyémánt – 60 év után;
 • Vas – 65 év után;
 • Rubin – 70 év után;
 • Gránit – 75 év után.

Adatlap a Hivatal ügyfélszolgálatán kérhető, ill. letölthető a www.nagykovacsi.hu honlapról, tájékoztatást az igazgatas@nagykovacsi.hu e-mail címen, illetve a 26/555-034/104 mellék telefonszámon Grégerné Papp Ildikó osztályvezető nyújt.

 

A díszoklevelek átadásának pontos helyéről és időpontjáról minden érintett pedagógus írásban értesítést kap.