Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata felhívja a Nagykovácsiban élő, vagy egykor a település intézményében dolgozó pedagógusok figyelmét díszdiploma igények benyújtására és a jogosultság feltételeire. Arany, gyémánt, vas, rubin vagy gránit díszdiplomára az a pedagógus (óvónő, tanító, tanár) jogosult, aki a pedagóguspályán legalább 30 évet eltöltött, és oklevelét 50, 60, 65, 70, ill. 75 évvel ezelőtt kapta kézhez. Az adományozás feltételei:

  • pedagógus pályán eltöltött 30 év munkaviszony;
  • eredményes munkavégzés, közmegbecsülésre méltó magatartás;
  • különös méltánylást érdemlő esetben akkor is adományozható a díszoklevél, ha az oktatásban eltöltött munkaviszony 30 évnél kevesebb;

A dokumentumok beadási határideje: 2017. március hó 30. napja. A határidő elmulasztása nem menthető ki, amennyiben a kérelem elkésett, az adott évben elbírálásra nem kerül, csak a következő évben. A díszoklevél adományozása iránti kérelemhez csatolni kell:

  • a pedagógus személyi adatait tartalmazó igénylő lapot;
  • az eredeti oklevél fénymásolatát;
  • rövid szakmai önéletrajzot a pedagóguspályán eltöltött idő megjelölésével;
  • pedagógusi pályán eltöltött 30 év igazolását (munkakönyv fénymásolata vagy a volt munkahely igazolása, esetleg Tb igazolás);
  • ha a képző intézmény adományozott már díszoklevelet, akkor elegendő annak a másolatát az igénylő laphoz csatolni.

Adatlap a Hivatal ügyfélszolgálatán kérhető, ill. letölthető a www.nagykovacsi.hu honlapról, tájékoztatást az igazgatas@nagykovacsi.hu e-mail címen, illetve a 26/555-034/104 mellék telefonszámon Grégerné Papp Ildikó osztályvezető nyújt.   A díszoklevelek átadásának pontos helyéről és időpontjáról minden érintett pedagógus írásban értesítést kap.   Emlék diploma adatlap