Ebösszeírás Nagykovácsiban

Hivatalunk 2018. november 15-től december 15-ig terjedő időszakban Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez. Az összeírás célja az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásai.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. További adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, azok 2018. november 15-től kezdődően folyamatosan rendelkezésre állnak a Polgármesteri Hivatalban (Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.), vagy a csatolmányból tölthető le.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy az 26/389-566 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve személyesen vagy postai úton kell eljuttatni Polgármesteri Hivatalba 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61., illetve elektronikus levélben elküldeni az igazgatas@nagykovacsi.hu címre.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. december 15.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az összeírás célja kizárólag a törvényi előírásnak való megfelelés.

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a mikrochippel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) kormányrendelet alapján 30.000,- Ft pénzbírság.

Együttműködését köszönöm!

                                                                                                                                                Papp István
                                                                                                                                                     
jegyző