Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szervezési Osztály


ügyfélszolgálati munkatárs

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános ügyfélszolgálati, iktatási és iratkezelési feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XII.19.) köztisztviselői illetményalapról szóló önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási ügyfélszolgálati, illetve iktatási tapasztalat,
 • Jó kommunikációs készség
 • Ügyfélközpontú szemlélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek
 • Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grégerné Papp Ildikó nyújt, a 06 26/389-566 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/12380-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati munkatárs.

vagy

 • Elektronikus úton Frankné Mocsári Enikő részére a frank.eniko@nagykovacsi.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Közigállás - 2019. november 22.
 • Nagykovácsi Önkormányzatának honlapján - 2019. november 18.
 • Nagykovácsi Önkormányzat facebook oldalán -2019. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykovacsi.hu honlapon szerezhet.