Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adóügyi Osztály

Pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladataival kapcsolatos könyvelési feladatok ellátása (a pénzügyi rendszerben gazdasági események rögzítése, számlák kontírozása, pénzügyi jogkörök gyakorlása, pénzügyi-számviteli egyeztetési feladatok ellátása).

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatok. Teljes körű költségvetési és pénzügyi könyvelés; havi ÁFA és egyéb NAV bevallás elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XII.19.) köztisztviselői illetményalapról szóló önkormányzati rendelete (20%-os megemelt illetmény alap) rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, pénzügyi számviteli ügyintéző vagy mérlegképes könyvelő végzettség.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Közigazgatásban, gazdálkodás körben szerzett szakmai tapasztalat,
 • Terhelhetőség,
 • Jó problémamegoldó képesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Közigazgatási alap-, vagy szakvizsga megléte,
 • ASP rendszer ismerete,
 • Mérlegképes könyvelői képesítés államháztartás szakon,
 • Könyvelés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
 • Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Perlaki Zoltán nyújt, a 06 26/555-034 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2318-9/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.

vagy

 • Elektronikus úton Perlaki Zoltán részére a gazdasagivezeto@nagykovacsi.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Közigállás - 2019. november 8.
 • Nagykovácsi Önkormányzatának honlapján - 2019. november 4.
 • Nagykovácsi Önkormányzat facebook oldalán - 2019. november 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör 4 vagy 6 órás részmunkaidőben is betölthető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykovacsi.hu honlapon szerezhet.