Nagykovácsi Kispatak Óvoda

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 1 év, hosszabbítási lehetőséggel

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"  1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         szakmai önéletrajz

•         végzettségeket igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Orsolya nyújt, a 06-26/355-607 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Kispatak Óvoda címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 542/2018, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Szabó Orsolya részére a kispatak.nagykovacsi@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Szabó Orsolya, Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kispatakovoda.hu - 2018. május 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Plusz juttatások:

  •  cafetéria
  •  munkacipő/munkaruha
  •  kiemelt munkavégzésért adható anyagi elismerés
  • lakhatási támogatás
  • utazási költségtérítés

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kispatakovoda.hu honlapon szerezhet.