Nagykovácsi Kispatak Óvoda

     a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Nagykovácsi Kispatak Óvoda
közalkalmazott


2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •          Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •          szakmai önéletrajz
  •          végzettségeket igazoló dokumentum
  •          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Orsolya Gabriella nyújt, a 06-30/352-7132 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •          Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Kispatak Óvoda címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1506/2019, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
  •          Elektronikus úton Szabó Orsolya Gabriella részére a kispatak.nagykovacsi@gmail.com E-mail címen keresztül
  •          Személyesen: Szabó Orsolya Gabriella, Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •          www.kispatakovoda.hu - 2019. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiemelt juttatások: -cafetéria, -munkaruha/munkacipő -kiemelt munkavégzésért adott anyagi elismerés -lakhatási támogatás -utazási költség -továbbképzési támogatás