Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 
Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály

osztályvezető

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

 

Ellátandó feladatok:

Irányítja, vezeti, szervezi és ellenőrzi az Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály munkáját.

Az ügyintézés szakszerűségének és az ügyintézési határidők betartásának biztosítása.

Figyelemmel kíséri a feladatköréhez tartozó jogszabályok változásait, gondoskodik a szükséges belső szabályzatok előkészítéséről, módosításáról, folyamatos aktualizálásáról;

Kapcsolatot tart az osztály működését elősegítő államigazgatási szervekkel, intézményekkel, gazdasági társaságokkal, egyéb állami szervekkel és civil szervezetekkel.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik az önkormányzati pályázatok műszaki összeállításában, az önkormányzat beruházásainak előkészítésében, lebonyolításában, a fejlesztési ügyekkel kapcsolatos tájékoztatásban a Képviselő-testület és az ügyfelek felé.

Részt vesz a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos tervezési, szervezési és végrehajtási feladatok ellátásában.

Előkészíti a feladatköréhez tartozó képviselő-testületi és bizottsági előterjesztéseket.

Környezet- és természetvédelemmel, településüzemeltetéssel és beruházásokkal kapcsolatos feladatok


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály 

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XII.19.) köztisztviselői illetményalapról szóló önkormányzati rendelete (20%-os megemelt illetmény alap) rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Szakirányú felsőfokú végzettség,
 • Szakmai tapasztalat - Legalább 3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői tapasztalat - Legalább 1év vezetői tapasztalat,
 • Beruházás előkészítés, beszerzési, kivitelezési gyakorlat
 • Helyismeret
 • Közigazgatási alap-, vagy szakvizsga megléte

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalmú önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 27.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Halmosi-Rokaj Odett nyújt, a 06 26/389-566/106 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.).

         Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2018-F-7 , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.

vagy

 • Elektronikus úton Frankné Mocsári Enikő részére a frank.eniko@nagykovacsi.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nagykovácsi Önkormányzatának honlapján - 2018. május 25.
 • Nagykovácsi Tájoló - 2018. június 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykovacsi.hu honlapon szerezhet.