Nagykovácsi Kispatak Óvoda

pályázatot hirdet

1 fő 8 órás konyhai kisegítői-takarítói állás betöltésére

VAGY

1 fő 4 órás konyhai kisegítői ÉS 1 fő 4 órás takarítói állás betöltésére

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan

Foglalkoztatás jellege:

Teljes (heti  40 óra) vagy részmunkaidő (heti 20 óra)

A munkakörbe tartozó feladatok:

Munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • szakmai önéletrajz
  • végzettséget igazoló dokumentumok
  • egészségügyi kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Rita nyújt, a 06-26/355-607 és 06-30/479-5214-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: Nagykovácsi Kispatak Óvoda, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.

Személyesen: Juhász Rita élelmezésvezető, Nagykovácsi Kispatak Óvoda (2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.)

Elektronikus úton: kispatakhianyzas@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálása: folyamatos

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:

Egyéb juttatások:

  • cafetéria
  • munkacipő/munkaruha
  • kiemelt munkavégzésért adható anyagi elismerés

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. kispatakovoda.hu honlapon szerezhet.