Ezüstkor Szociális Gondozó Központ

                            a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ
házi segítségnyújtás

házi gondozó

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátás biztosítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló, az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3.számú melléklete alapján,
  • Gyakorlatban szerzett ismeret házi segítségnyújtásban vagy egészségügyi területen Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, saját gépkocsi

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Önéletrajz, motivációs levél, képesítést igazoló okirat másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozata, mely szerint nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szelicsánné Szajáni Piroska nyújt, a 06 26 361-930 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ezüstkor Szociális Gondozó Központ címére történő megküldésével (2083 Solymár, Templom tér 8/b.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 86/2018, valamint a munkakör megnevezését: házi gondozó.

Elektronikus úton Szelicsánné Szajáni Piroska részére a ezustkor@solymar.hu E-mail címen keresztül

Személyesen: Ezüstkor Szociális Gondozó Központ, Pest megye, 2083 Solymár, Templom tér 8/b.  

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának honlapja, www.nagykovacsi.hu 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az ezustkor.eu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.