http://admin.kozigallas.gov.hu/media/images/top_home_clear.jpg

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű a GYES-en lévő kolléga távollété –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, GYES-en lévő kolléga távollété-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

Ellátandó feladatok:

A jegyző munkájának segítése, akadályoztatása esetén helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, így különösen: jogi-szakmai ellenőrzési feladatok, szerződések, szabályzatok, rendeletek, tervezetek, előterjesztések készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyzői feladatok helyettesítéssel történő ellátása. A Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2) bekezdésében meghatározott, továbbá a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XII.19.) köztisztviselői illetményalapról szóló önkormányzati rendelete (20%-os megemelt illetmény alap) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Jogász végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Helyismeret
 • Közigazgatásban szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat
 • Kiemelkedő munkabírás, terhelhetőség, önállóság, megbízhatóság
 • Csapatmunkára való képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek
 • Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp István jegyző nyújt, a 26/555-009/106 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36/2018-F-7 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

vagy

 • Elektronikus úton Frankné Mocsári Enikő részére a frank.eniko@nagykovacsi.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: , Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Közigállás - 2018. december 17.
 • Nagykovácsi Önkormányzatának honlapján - 2018. december 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykovacsi.hu honlapon szerezhet.