Tisztelt Kút Tulajdonosok!

 

Az Országgyűlés 2018.12.12-én elfogadta, és 2019.01.01-től hatályba lépett a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása. Az elfogadott módosítások alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki vízjogi létesítési engedély nélkül, vagy attól eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt (házi vízigényt kiszolgáló ásott vagy fúrt kutat), ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

A törvénymódosítás alapján mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól a felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása.

Építésügyi Szolgáltatási Pont

Tóthné Halász Hedvig