HATÁROZAT SZÁMA TÁRGY
199/2012. (XII.13.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi forduló pályázatainak elbírálásáról 
198/2012. (XII.13.) Döntés Polgármester jutalmáról
197/2012. (XII.13.)  Döntés a BKK finanszírozási hozzájárulásról szóló szerződés jóváhagyásáról 
196/2012. (XII.13.) Beszámoló az Önkormányzat Építészeti-műszaki Tervtanácsának 2011, 2012 évi munkájáról
195/2012. (XII.13.) Döntés határozatok visszavonásáról
194/2012. (XII.13.) Döntés a dr. Koltay Angéla fióktelep bejegyzésre vonatkozó kérelmének elbírálásáról 
193/2012. (XII.13.) Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi munkaterve
192/2012. (XII.13.) Döntés a 2012. évi belső ellenőri tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról

191/2012. (XII.13.)

Döntés a Linum Alapítvány támogatási szerződésének módosításáról
190/2012. (XII.13.) Döntés gyepmesteri feladatok ellátására pályázati kiírásáról
  189/2012. (XII.13.) Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft.-vel kötendő bérleti szerződésekről szóló 90/2012. (VI.21.) számú Kt. határozat módosításáról 
188/2012. (XII.13.) Döntés önkormányzati szakfeladat-szám változásról

187/2012. (XII.13.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és intézményeire vonatkozó beszerzési Szabályzat elfogadásáról.
186/2012. (XII.13.) Nagykovácsi Általános Iskola külső sportpályájának felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenségének megállapítása 
185/2012. (XII.13.) Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár terem bérleti díjainak meghatározásáról
184/2012. (XII.13.) Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola termeinek bérleti díjáról
183/2012. (XII.13.) Döntés a Nagykovácsi, Zsíroshegyi út 5. szám előtt lévő közterület  (1688 hrsz.) 2013. évi használati díjának meghatározásáról
182/2012. (XII.13.) Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti díjáról
181/2012. (XII.13.) Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti díjáról
180/2012. (XII.13.) Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti díjáról
179/2012. (XII.13.) Döntés a Nagykovácsi, Kossuth L. u. 56/2 szám alatt található fogorvosi rendelő bérleti díjának felülvizsgálatáról
178/2012. (XII.13.) Döntés a Nagykovácsi, Száva utca felnőtt háziorvosi rendelő magánrendelés céljából helyiség béreli díjának meghatározásáról
177/2012. (XII.13.) Döntés a Nagykovácsi Általános iskola közétkeztetés tárgyában kiírt pályázat lezárásáról
176/2012. (XII.13.) 2013. évi folyószámlahitel igénybevétele
 174/2012. (XI.22.) Döntés Remeteszőlős Önkormányzattal Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó előzetes feltételekről
173/2012. (XI.22.) Állásfoglalás virágládák és komposzttárolók közterületen való elhelyezhetőségének lehetőségéről.
172/2012. (XI.22.) 2012. évi Közbeszerzési Terv módosítása
171/2012. (XI.22.) Döntés a 39/2012. (III. 29.) számú határozat további kiegészítéséről
170/2012. (XI.22.) Döntés védőnői pályázat kiírásáról 
169/2012. (XI.22.) A 2013. évi kistérségi belsőellenőrzési terv elfogadása
168/2012. (XI.22.) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
167/2012. (XI.22.) Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek a 2013. évi költségvetési koncepciójáról
166/2012. (XI.22.) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beszámolója a 2012. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről
163/2012. (X.18.) Döntés a 2012. évi Víziközmű Beruházási terv módosításáról
  NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰVEK 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI TERV
162/2012. (X.18.) Döntés a Nagykovácsi, 0136. hrsz önkormányzati tulajdonú ingatlanrész jogosulatlan igénybevételéről
161/2012. (X.18.)  Döntés Mérei László ( 885 hrsz. , Nk. Park u. 19.) tulajdoni igényének elismeréséről 
  160/2012. (X.18.) Döntés a Nagykovácsi belterület 1696 hrsz. alatt nyilvántartott, ingatlan telekhatár rendezéséről az önkormányzati tulajdonú hrsz:1697 ingatlanból cca 48 m2-es területrész értékesítéséről 
159/2012. (X.18.) Döntés az Országos Informatikai Programiroda által meghirdetett, „Informatika és közigazgatás 2012.” című pályázat benyújtásáról
158/2012. (X.18.) Döntés az EKOP-3.1.3 kódszámú, „Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre” című pályázat előkészítéséről
157/2012. (X.18.) Döntés a KEOP- 5.5.0 kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések” főcsoportba tartozó pályázatok előkészítéséről
156/2012. (X.18.) 2012. évi Közbeszerzési Terv módosítása
  155/2012. (X.18.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról  
154/2012. (X.18.) Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola működtetésére vonatkozó szándéknyilatkozatról
  153/2012. (X.18.) Döntés a Nagykovácsi Nagyközségben működő önszerveződő közösségek II. féléves pénzügyi támogatására kiírt pályázatra érkezett pályázati dokumentációk elbírálásáról szóló 114/2012. ( VII.13.) számú határozat módosításáról 
152/2012. (X.18.) Döntés a Nagykovácsi Zenei Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosításáról 
151/2012. (X.18.) Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola 2011/2012. oktatási évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról
  2012 évi iskolai beszámoló 
150/2012. (X.18.) Döntés a Kispatak Óvoda 2011/2012. nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról
149/2012. (X.18.) Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. -vel kötött együttműködési megállapodás módosításáról
148/2012. (X.18.) Döntés a NATÜ Kft. Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadásáról

147/2012. (X.18.)

Döntés a NATÜ Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
146/2012. (X.18.) Döntés a NATÜ Kft. negyedéves beszámolójának elfogadásáról
145/2012. (X.10.) Döntés a „Megállapodás a járási hivatalok kialakításához„ tárgyú Megállapodás jóváhagyásáról. 
  Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához
  Megállapodás a járási hivatalok kialakításához„ tárgyú Megállapodás jóváhagyásáról.
144/2012. (X.01.) Döntés a 82/2012 (VI.21.) határozat módosításáról

143/2012. (IX.20.)

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Z 143/2012. (IX.20.) HATÁROZATA

142/2012. (IX.20.) Döntés a 69/2012. ( V.21.) számú határozat módosításáról
  141/2012. (IX.20.) Döntés Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás részére a hulladék begyűjtésre vonatkozó közbeszerzési eljárásra vonatkozó megbízásról
140/2012. (IX.20.) Döntés Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás által alapított vagyonkezelői cégben történő belépésről
  139/2012. (IX. 20.) Elvi állásfoglalás Remeteszőlős Önkormányzattal közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
  138/2012. (IX.20.) Döntés Nagykovácsi Kolozsvár tér 25. – hrsz: 731, volt kultúrház – ingatlan megosztásáról, a megosztás során keletkező ingatlanok forgalomképessé tételéről. 
  137/2012. (IX.20.) Döntés a Nagykovácsi belterület 4353 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan telekhatár rendezéséről és az önkormányzati tulajdonú 4352 hrsz-ú ingatlanból cca 80 m2 területrész értékesítéséről

136/2012. (IX.20.)

Döntés külterületi ingatlan eladási ajánlatáról 
135/2012. (IX.20.) Döntés a szociális étkezés tekintetében tartott hatósági ellenőrzés megállapításai alapján szükséges intézkedésekről
134/2012. (IX.20.) Döntés a 111/2012. (VII.13.) számú határozat módosításáról

133/2012. (IX.20.)

2012. évi Közbeszerzési Terv módosítása

 

132/2012. (IX.06.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Infektológia szakterület tekintetében ellátási területének módosítása
  131/2012. (IX.06.) Elvi döntés a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Iroda bútorainak megvásárlásáról
  130/2012. (IX.06.) Döntés a Nagykovácsi belterület 2192 hrsz. alatt nyilvántartott, ingatlan telekhatár rendezéséről az önkormányzati tulajdonú hrsz:932/8 ingatlanból cca 56 m2-es területrész értékesítéséről
  129/2012. (IX.06.) Döntés Nagykovácsi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat és egységes szerkezetű Alapító Okiratának elfogadásáról
  128/2012. (IX.06.) Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat  és egységes szerkezetű Alapító Okiratának elfogadásáról

 

127/2012. (IX.06.)

Nagykovácsi Séta utca (Erdő utca – Dózsa György utca) vízvezetékének rekonstrukciója” című közbeszerzési eljárást lezáró döntés– nyertes ajánlattevőről

 

126/2012. (IX.06.)

Nagykovácsi Séta utca (Erdő utca – Dózsa György utca) vízvezetékének rekonstrukciója” című közbeszerzési eljárás érvényességének megállapítása
125/2012. (IX.06.) Döntés Vis maior pályázat beadásához önész biztosításáról, valamint a szükséges nyilatkozatokról
124/2012. (IX.06.) Döntés a 39/2012. (III. 29.) számú határozat kiegészítéséről
  123/2012. (IX.06.) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beszámolója a 2012. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

 

122/2012. (VII.13.)

Döntés a Somodi Károlyné, Nagy Gábor, Horváth Csabáné, Beöthy György és dr. Born Miklós termőföld felajánlásáról

 

121/2012. (VII.13.)

Döntés az Öregiskola (Kossuth L. u. 78. Hrsz:406) és a Faluház (Templom köz 6. Hrsz:405) telkeinek egyesítéséről az inkubátorház megvalósítása céljából. 

 

120/2012. (VII.13.)

Nagykovácsi 1347 hrsz-ú belterületi kivett közterület megnevezésű ingatlan besorolásának megváltoztatása

 

119/2012. (VII.13.)

Döntés Mosolygó István állattartásról szóló fellebbezési ügyében.

 

118/2012. (VII.13.)

Döntés a TÁMOP-2.4.5-12/8 számú A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések; Rugalmas munkahelyek című pályázat előkészítéséről

 

117/2012. (VII.13.)

Döntés „innovatív iskola” EU-s pályázaton való részvételről

 

116/2012. (VII.13.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár konzorciumi tagként való csatlakozása a TAMOP 3.2.12-12/1KMR a kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében című pályázathoz.

 

115/2012. (VII.13.)

Döntés laboratóriumi szolgáltatás helyben történő biztosításáról
  114/2012. (VII.13.) Döntés a Nagykovácsi Nagyközségben működő önszerveződő közösségek II. féléves pénzügyi támogatására kiírt pályázatra érkezett pályázati dokumentációk elbírálásáról

 

113/2012. (VII.13.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 2192 hrsz. alatt nyilvántartott, ingatlan telekhatár rendezéséről az önkormányzati tulajdonú hrsz:932/8 ingatlanból cca 56 m2-es területrész értékesítéséről 

 

112/2012. (VII.13.)

Döntés a Nagykovácsi köztemetőben (hrsz:212) lévő ravatalozóépület bontásáról és új ravatalozó építéséről.

 

111/2012. (VII.13.)

A HUSK/1101/1.1.1/0361 számú „Vállalkozói inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis- és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében” című pályázathoz szükséges projektmenedzseri feladatok ellátása

 

110/2012. (VII.13.)

A HUSK/1101/1.1.1/0361 számú „Vállalkozói inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis- és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében” című pályázathoz szükséges önrész elkülönítése

109/2012. (VII.13.)

2012. évi Közbeszerzési Terv módosítása

108/2012. (VII.13.)

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodás 
107/2012. (VII.13.) Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról
106/2012. (VI.21.)  Döntés Andód (Szlovákia) testvérvárosi kapcsolatról
105/2012. (VI.21.)  Döntés a 4420/115 hrsz-ú kisajátítási kártalanítási összegének kiegészítéséről
104/2012. (VI.21.)  Döntés Díszpolgári cím, valamint Nagykovácsiért Emlékérem adományozásáról
103/2012. (VI.21.)  Döntés dr. Jani Ágnes Nagykovácsi Nagyközség területén működő fogorvos helyettesítése ügyében
102/2012. (VI.21.)  Döntés a 63-as jelzésű autóbuszjárat üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról
101/2012. (VI.21.)  Döntés a Nagykovácsi Hrsz: 604, 605, 606 földrészletek önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezése
100/2012. (VI.21.)  Döntés a Nagykovácsi murvabánya (Hrsz: 603, 604, 605, 606) területének sportcélú hasznosításáról
98/2012. (VI.21.)  Döntés a Budakeszi Rendőrőrsön használt gépkocsi javíttatásának támogatásáról
97/2012. (VI.21.) Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló, forgalomképtelen törzsvagyonnak nem minősülő kivett beépítetlen terület bérbeadása esetén alkalmazandó díjtételről 
96/2012. (VI.21.) Döntés a 2012. évi Víziközmű Beruházási terv módosításáról 
95/2012. (VI.21.) Nagykovácsi 11104 jelű út csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése című közbeszerzési eljárást lezáró döntés – nyertes ajánlattevőről 
94/2012. (VI.21.) Nagykovácsi 11104 jelű út csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése című közbeszerzési eljárást lezáró döntés – ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról 
93/2012. (VI.21.) Nagykovácsi 11104 jelű út csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése című közbeszerzési eljárás érvényességének megállapítása 
92/2012. (VI.21.) Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft ügyvezetőjének díjazásáról 
91/2012. (VI.21.) Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft-nek nyújtandó tagi kölcsönről
90/2012. (VI.21.) Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft -vel kötendő bérleti szerződésről
89/2012. (VI.21.) Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft könyvvizsgálónak megállapított díjazásáról
88/2012. (VI.21.) Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft ügyvezetőjének díjazásáról
87/2012. (VI.21.) Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola (Kossuth l. u. 101 Hrsz:133) bővítésére és akadálymentesítésére vonatkozó építési engedélyezési eljárás lefolytatásáról

86/2012. (VI.21.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat elfogadásáról

85/2012. (VI.21.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat elfogadásáról

84/2012. (VI.21.)

Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat elfogadásáról
83/2012. (VI.21.) Döntés Nagykovácsi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat elfogadásáról
82/2012. (VI.21.) Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben
81/2012. (VI.21.) Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben
80/2012. (VI.21.) Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben
79/2012. (VI.21.) Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben

78/2012. (V.24.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottság tagjának jelöléséről

77/2012. (V.24.)

Nagykovácsi Víziközmű Kft. könyvvizsgáló megbízási díjára vonatkozó döntés

76/2012. (V.24.)

Dönt&am
Kapcsolat

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

2094 Nagykovácsi,

Kossuth Lajos u. 61.

Telefon: +36 26 389-566/103

Fax: +36 26 389-724

E-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

Hírarchívum