A Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete ,

 az AkuFF konferenciája Nagykovácsiban

Az AKuFF elsősorban a magyarországi németek származásával foglalkozó családfakutatók szervezete. Fő célja a kutatók egy szervezetbe tömörítése, egymás kutatási tevékenységének megismerése által az információcsere elősegítése, a kutatáshoz szükséges szakmai segítségnyújtás és a tudományos háttér biztosítása. Érdeklődési körükbe tartozik ezen kívül a svábság története, helytörténet, a történelmi segédtudományok (címertan, pecséttan, archontológia, kitüntetés-jelvénytan, térképészet stb.) 

A szervezet a soron következő konferenciáját

2018. június 30-án Nagykovácsiban,

az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében tartja.

A konferencia programja:

10. 00 Elnöki tájékoztatót tart Dr. Pencz Kornél

10.05 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata nevében Szemesy Barbaba alpolgármester asszony köszönti a konferencia résztvevőit

10.10 Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről Dr. Kohut József elnökhelyettes úr mond köszöntőt

10.20 G. Furulyás Katalin helyismereti könyvtáros, művelődéskutató: Nagykovácsi múltjának és jelenének néhány képe címmel vetített képes bemutatkozót tart

11. 00 Előadások

Dr. Pencz Kornél: A vaskúti Pentz-család gyökerei Nagykovácsiban és a Budai hegységben

Franziska Milbich-Münzer: A budakörnyéki németség eredetkutatásának legújabb eredményei

Ebéd – zárt program

14. 00- 16.00 A Nagykovácsi Tisza István tér és a Nagykovácsi Nagyboldogasszony Katolikus Plébániatemplom látogatása vezetéssel

Fakultatív program: A Nagykovácsi Teleki-Tisza Kastély parkjának látogatása (egyénileg, vezetés nélkül)

 

A konferencia délelőtti programja a nagykovácsi érdeklődők számára is nyitott, de a résztvevők magas száma miatt regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a furulyaskatalin@nagykovacsi.hu email címen lehet 2018. június 29-ig.