A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) kormányrendelet 24. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

A létesítési kérelemhez mellékelni kell a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2.§ (6) bekezdése alapján a rendelet 2. számú melléklete I/B pontja szerinti (jogosult, névjegyzékben szereplő szaktervezővel készített) tervet, valamint helyszínrajzot a létesítendő kút és a környezetében található létesítmények, az érintett ingatlanok helyrajzi számának feltüntetésével.

Az üzembe helyezési kérelemhez mellékelni kell az „adatlap kút használatba vételéhez” c. nyomtatványt.

Az eljárás illetéke az illeték törvény alapján 5.000 Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni.

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Jogorvoslattal  a Pest Megyei Kormányhivatalhoz lehet fordulni.

 

Kút létesítésére, fennmaradására, használatba vételére vonatkozó jogszabályok
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény;

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) kormányrendelet;

A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) kormányrendelet;

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet;

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) kormányrendelet;

A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 438/2015. (XII.28.) kormányrendelet;

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet;

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet;

A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet;