Születés anyakönyvezése

 

A gyermek születésének anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • az anya érvényes személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája (külföldi állampolgár esetében érvényes útlevél)
 • a szülők 300 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonata (a gyermek születésének anyakönyvezéséhez illetékmentesen kiváltható az anyakönyvi hivatalban), amennyiben az EAK rendszerben már rögzítésre került, abban az esetben elfogadható a régebbi kivonat
 • külföldi állampolgárságú szülők külföldön kötött házassága esetében hiteles fordításban kell a házassági anyakönyvi kivonatot bemutatni (OFFI), valamint egy igazolást országuk követségétől, hogy a házasság fennáll a gyermek születésekor
 • amennyiben házasságon kívül született a gyermek, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat is csatolni kell

Az intézetben (kórházban) történt születést az intézet vezetője jelenti be az Anyakönyvi Hivatalba

Intézeten kívüli (otthon) szülés esetén:

 • az intézeten kívüli születést a szülők, továbbá a szülésnél közreműködő orvos jelenti be
 • az intézeten kívüli születést, ha annál orvos vagy szülésznő nem működött közre, a bejelentésre kötelezettnek 8 napon belül kell bejelentenie

A bejelentőnek az alábbi dokumentumokat kell magával hoznia:

 • a szülők, illetve a szülésnél jelenlévő orvos által kitöltött „Jegyzőkönyv születés bejelentéséről" nyomtatványt, amely az anyakönyvi hivatalban kérhető
 • „Vizsgálati lap otthon született gyermekről" nyomtatvány-t, amelyet a gyermekorvos állít ki
 • Várandósgondozási kiskönyv
 • a szülész-nőgyógyász szakorvos által a szülés tényéről kiállított igazolást intézeten kívüli szülésről
 • amennyiben a szülésnél orvos vagy szülésznő nem működött közre, úgy az anya büntetőjogi nyilatkozatát a születés helyére és idejére vonatkozóan, valamint az anya vizsgálatát követően utólagosan kiállított szakorvosi igazolást.
 • az anya érvényes személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája (külföldi állampolgár esetében érvényes útlevél)
 • a szülők 300 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonata (a gyermek születésének anyakönyvezéséhez illetékmentesen kiváltható az anyakönyvi hivatalban), amennyiben az EAK rendszerben már rögzítésre került, abban az esetben elfogadható a régebbi kivonat
 • külföldi állampolgárságú szülők külföldön kötött házassága esetében hiteles fordításban kell a házassági anyakönyvi kivonatot bemutatni (OFFI), valamint egy igazolást országuk követségétől, hogy a házasság fennáll a gyermek születésekor
 • amennyiben házasságon kívül született a gyermek, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat is csatolni kell

A születési anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Ügyintéző: Dervalics Lászlóné anyakönyvvezető

Telefon: +36-26-389-327/108 mellék