Haláleset anyakönyvezése (halálozás helye Nagykovácsi)

A halálesetet – az ismeretlen személyazonosságú holttest kivételével – az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt.

A halálesetet anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. Az anyakönyvvezető a halálesetet a bejelentést követően azonnal anyakönyvezi, de legfeljebb 30 napra elhalasztható, ha a haláleset bejelentésekor az anyakönyvezéshez szükséges adat nem áll rendelkezésre. Az anyakönyvezést a meglévő adatokkal kell teljesíteni, ha az ügyintézési határidő letelt, és az anyakönyvezéshez szükséges minden adat nem áll rendelkezésre.

 

A haláleset bejelentéséhez minden esetben szükséges:

  • a halálesetet bejelentő személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
  • az orvos által kiállított, orvosi pecséttel ellátott halottvizsgálati bizonyítvány
  • jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről (halálozási lap)
  • az elhalt személyazonosító igazolványa, érvényes magyar útlevele, lakcímkártyája
  • születési anyakönyvi kivonata
  • családi állapotát igazoló okirata,(ha az elhalt házas családi állapotú, a házassági anyakönyvi kivonata, ha elvált, a házasságát felbontó jogerős bírósági ítélete vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata, ha özvegy, az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonat)
  • szükséges az elhalt hozzátartozójának nyilatkozata az elhalt temetésének, az urna elhelyezésének helyéről

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintéző: Dervalics Lászlóné anyakönyvvezető

Telefon: +36-26-389-327/108 mellék

 

Vonatkozó jogszabályok:

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 97-98. §, 99. §, 102. §, 100. § (1) bekezdés c) pont, (2) bekezdés.

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36.§, 102. §, 99. §, 97-98. §.

- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 7-11. §, 13. §, 1. melléklet d) pont, 61. § (1) bekezdés, 63.§, 77. §.