Nagykovácsi Kispatak Óvoda

pályázatot hirdet

1 fő konyhai kisegítői állás betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra) vagy 4 órás munkaidő heti (20 óra)

A munkakörbe tartozó, ill. a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • szakmai önéletrajz
  • végzettséget igazoló dokumentumok
  • egészségügyi kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően augusztus végén betölthető.

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Rita nyújt, a 06-26/355-607 és 06-30/479-5214-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: Nagykovácsi Kispatak Óvoda, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.

Személyesen: Juhász Rita élelmezésvezető, Nagykovácsi Kispatak Óvoda (2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.)

Elektronikus úton: kispatakhianyzas@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 12.

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:

Egyéb juttatások:

  • cafetéria
  • munkacipő/munkaruha
  • kiemelt munkavégzésért adható anyagi elismerés
  • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. kispatakovoda.hu honlapon szerezhet.