Ezüstkor Szociális Gondozó Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

házi gondozó munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye: 2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátás biztosítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló, az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3.számú melléklete alapján,
  • Gyakorlatban szerzett ismeret házi segítségnyújtásban vagy egészségügyi területen
  • B kategóriás jogosítvány, saját autó előny,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, motivációs levél, képesítést igazoló okirat másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozata, mely szerint nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szelicsánné Szajáni Piroska intézményvezető nyújt, a 06 30/870-59-36 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton vagy személyesen az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ címére történő megküldésével (2083 Solymár, Templom tér 8/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: házi gondozó.