Hírek

MEGHÍVÓ a Képviselő-testület 2018. január 25-i nyílt ülésére

MEGHÍVÓ
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:
2018. január 25. (csütörtök) 17 óra  

Napirend előtt:
Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:
1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 5. sz. módosítása E – 14
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB, ÜB
1.melléklet
2.melléklet
3.melléklet

2. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról E – 1
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: ÜB

3. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása E – 3
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: ÜB

4. Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, a Nagykovácsi 4419 hrsz alatti ingatlan “kivett megnevezésének módosításááról és forgalomképtelen törzsvagyonból történő kivonásáról E – 12
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB, ÜB

5. Beszámoló a főépítész 2017. évi tevékenységéről E  – 5
Előterjesztő: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

6. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának (HÉSz) – a Településképi Rendelet (TKR) vonatkozásában történő – módosítása partnerségi egyeztetési szakaszának lezárásáról E – 6
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB
1.melléklet
2.melléklet
3.melléklet

7.Döntés a “Nagykovácsi, Rákóczi utca, mint települési gyűjtőút felújítása” tárgyában indított tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről E – 13
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB
melléklet

8. A Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2018. évi nyári nyitvatartási rendje E – 2
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: OKB
melléklet

9. Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2017. évi tevékenységéről és a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről E – 4
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB
melléklet

10. Döntés az “Európa a polgárokért” program keretében megvalósuló, Testvérvárosi találkozók szervezésére irányuló pályázaton való részvételről E – 10
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
Tárgyalja: PB, ÜB
melléklet

11. Döntés a “Varázskastély 2018 Nagykovácsi Családi Fesztivál” megrendezésének támogatására irányuló, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételről E – 8
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
Tárgyalja: PB, OKB

12. Döntés a műfüves sportpálya működtetéséről és használatáról E – 7
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
Tárgyalja: PB, OKB

13. Döntés politikai kezdeményezés támogatásáról E – 9
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Zárt ülés:

14.Döntés a Pest Megyei Kormányhivatal által előterjesztett javaslatról E – 11
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB, ÜB

Nagykovácsi, 2018. január 17.
Kiszelné Mohos Katalin
polgármester