Hírek

Határozatok 2018.

Z – 18/2018. (I. 25.) határozat

Döntés a Pest Megyei Kormányhivatal által előterjesztett javaslatról

17/2018. (I. 25.) határozat

Döntés a Budakeszi orvosi ügyelet ellátása tárgyában kötendő szerződésről és annak finanszírozásáról

16/2018. (I. 25.) határozat

Döntés politikai kezdeményezés támogatásáról

15/2018. (I. 25.) határozat

Döntés a műfüves sportpálya működtetéséről és használatáról

14/2018. (I. 25.) határozat

Módosító javaslat a műfüves sportpálya használatára vonatkozóan

13/2018. (I. 25.) határozat

Módosító javaslat a műfüves sportpálya kedvezményes használati díjára vonatkozóan

12/2018. (I. 25.) határozat

Módosító javaslat a műfüves sportpálya nyitva tartására vonatkozóan

11/2018. (I. 25.) határozat

Módosító javaslat a műfüves sportpálya használati díjára vonatkozóan

10/2015. (I. 25.) határozat

Döntés a „VARÁZSKASTÉLY 2018 Nagykovácsi Családi Fesztivál” megrendezésének támogatására irányuló, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételről

9/2018. (I. 25.) határozat

Döntés az „Európa a polgárokért” program keretében megvalósuló, testvérvárosi találkozók szervezésére irányuló pályázaton való részvételről

8/2018. (I. 25.) határozat

A Lenvirág Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje

7/2018. (I. 25.) határozat

Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2017. évi tevékenységéről

6/2018. (I. 25.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2018. évi nyári nyitvatartási rendjéről

5/2018. (I. 25.) határozat

Döntés a „Nagykovácsi, Rákóczi utca, mint települési gyűjtőút felújítása” tárgyában indított tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről

4/2018. (I. 25.) határozat

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának (HÉSz) – a Településképi Rendelet (TKR) vonatkozásában történő – módosítása partnerségi egyeztetési szakaszának lezárásáról

3/2018. (I. 25.) határozat

Beszámoló a főépítész 2017. évi tevékenységéről

2/2018. (I. 25.) határozat

Döntés napirendi pont levételéről

1/2018. (I. 25.) határozat

A Képviselő-testület 2018. január 25-én megtartott ülésének napirendje