Hírek

Tájékoztató a rekortán pályát befedő sátorral kapcsolatban

A Nagykovácsi Általános Iskola teljes épületének, ingatlanának – beleértve az udvaron található, sátorral lefedett, rekortán pályát – működtetése 2017. január 1. napjától az Érdi Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerület) kötelezettségébe tartozik az e tárgykörben aláírt megállapodás és vagyonkezelési szerződés alapján.

A vagyonkezelési szerződésben külön nevesített kötelezettségek kiterjednek a vagyon értékének, állagának megóvására, karbantartására, szükséges felújítások, pótlások, cserék, kivitelezések elvégzésére, az átvett berendezések működőképes állapotának fenntartására és átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartására. A Tankerület ezen felül saját költségén köteles a veszély elhárítása, kárenyhítés, valamint a vagyon romlásának megakadályozása érdekében intézkedni és viselni annak terheit.

A fenti kötelezettségeken túl a Tankerület 2017. január 1. napjától félként lépett be mindazon jogviszonyokba, amelyek a Nagykovácsi Általános Iskola működtetésével kapcsolatosak. Így a rekortán pályán elhelyezett sátorral kapcsolatos garanciális igényeket is a Tankerület jogosult érvényesíteni a kivitelező felé. A garanciális igényeken túl ez a jogosultság kiterjed a vagyonkezelt ingatlan működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára és kommunikációjára.

A működtetéssel és a garanciális igények érvényesítésével kapcsolatos dokumentáció a hivatkozott megállapodások aláírásával egyidejűleg átadásra került a Tankerület részére.

Rendkívül sajnálatos, hogy a szülők a tankerületi tájékoztatás hiányában, az edzőktől és gyermekeiktől szereznek információkat a sátor lezárásával kapcsolatban.

A szülői tájékoztatás elmaradása mellett, a tulajdonos önkormányzat tisztségviselőinek tájékoztatása sem történt meg. Az önkormányzati tisztségviselők is az iskolába járó gyermekektől értesültek a sátor bezárásának tényéről.

A rekortán pályát befedő sátorral kapcsolatos általunk ismert történések az alábbiak:

  • a 2017. november 28-án megtartott intézményvezetői megbeszélésen Fehér Imre igazgató úr szóban jelezte a polgármester asszony felé, hogy a sátor egyik tartó rúdja mozog. A polgármester asszony kérte ezen probléma írásbeli bejelentését.
  • Fehér Imre igazgató úr 2017. november 29-én írásban is bejelentette a tartóoszloppal kapcsolatos problémát. A bejelentést a Polgármesteri Hivatal munkatársai – segítve a Tankerület munkáját – még aznap továbbították a kivitelező felé, a garanciális javítás érdekében.
  • november 29-én 5 cm-t meghaladó mennyiségű hó esett a településen. Ezen hómennyiségnél – a Tankerület részére 2016. december 15-én átadott kezelési útmutató alapján – a sátor tetejét hómentesíteni kell az állagmegóvás érdekében.
  • A hómentesítés a Nagykovácsi Általános Iskola dolgozói részéről – az ehhez szükséges és megfelelő eszköz biztosítása mellett – sem történt meg 2017. november 30. napján. Az állagmegóvás helyett, Fehér Imre igazgató úr a sátor lezárásáról döntött.
  • A közel 23 millió forintért kiépített sátor állagmegóvása és a károsodás megelőzése érdekében a sátor hómentesítését a Polgármesteri Hivatal dolgozói végezték el 25 perc alatt. A hómentesítést követően a meghajlott tartószerkezet az eredeti állapotába visszaállt.
  • Időközben a kivitelező ellenőrizte a sátor tartórúdjait és nem talált hibát a tartószerkezetben.
  • A megnyitással kapcsolatos döntések meghozatalára Fehér Imre igazgató úr és a Tankerület jogosult.

Időközben a sátor megnyitásra került.

A sátor kinyitását a tulajdonos önkormányzat kivitelező felé történő gyors jelzése, és a sátor ellenőrzésének sürgetése eredményezte, melyért igazgató úr köszönetet mondott az önkormányzatnak.