Hírek

Meghívó a Képviselő-testület 2017. december 14-i ülésére

MEGHÍVÓ
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:
2017. december 14. (csütörtök) 17 óra  

Napirend előtt:
Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:
1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása
E – 137
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán pénzügyi osztályvezető
Tárgyalja: PB, ÜB

2. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Településképi Rendeletének (TKR) megalkotásáról E – 146
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB, ÜB
1. melléklet
2.melléklet
3. melléklet

4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet

3. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 17/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása E – 143
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: ÜB

4. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának (HÉSz) módosításáról, “A Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskola 920/117 hrsz területe és a 0126/1 hrsz földút közötti területre” (SZT-3/M2) c. terv vonatkozásában E – 142
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB, ÜB
1. melléklet
2. melléklet

5. Döntés a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról E – 135
Előterjesztő: Papp István jegyző
Előadó: Perlaki Zoltán pénzügyi osztályvezető
Tárgyalja: PB
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet

6. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetési koncepciója E – 136
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán pénzügyi osztályvezető
Tárgyalja: PB

7. Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének elfogadása E – 139
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: OKB
melléklet

8. A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata E – 138
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: ÜB
1. melléklet
2. melléklet

9. Elvi döntések Nagykovácsi Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának folyamatban lévő módosítása tárgyában E – 140
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

10.Döntés a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. által készített “Nagykovácsi belterületi úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálata” tanulmányterv elfogadásáról E – 144
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
Tárgyalja: PB
1. melléklet
2. melléklet

11. Döntés tűzoltósági üzemépület tekintetében közös tulajdont keletkeztető előzetes megállapodásról E – 145
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB, ÜB

12. Döntés a Vértes utcában fekvő önkormányzati tulajdonú ingatlanok (Hrsz: 4397, 4398, 4399, 4403, 4404, 4405, 4410 és 4411) telekhatár rendezéséről E – 147
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB
melléklet

13. Döntés a Képviselő-testület 2018. év I. félévi munka- és üléstervéről E – 134
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: ÜB

Nagykovácsi, 2017. december 6.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester