Hírek

Tájékoztató Nagykovácsi Településképi Rendeletének készítéséről

Ezúton tájékoztatom az érdeklődőket és az érintett partnereket, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata által megindított eljárás során elkészült Nagykovácsi Településképi Rendelete (TKR) un. véleményezési dokumentációja.

Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében a dokumentációt elérhetővé teszi a www.nagykovacsi.hu honlapon, valamint  Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán.

Továbbá tájékoztatom Önöket arról is, hogy a TKR megalkotásának véleményezési  szakaszában, az Önkormányzat lakossági fórumot tart, melynek

időpontja: 2017. november 21. kedd, 17 óra

helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és Nagykovácsi Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 27.) sz. önkormányzati rendelet. alapján teszem közzé.

A véleményezés módja: A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott, partnerként bejelentkezett természetes és jogi személyek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket, melyeket Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Településüzemeltetési Beruházási és Pályázati Osztálya (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.) címére vagy a foepitesz@nagykovacsi.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

A vélemények beérkezési határideje: 2017. november 30.

Nagykovácsi, 2017. november 8.

Györgyi Zoltán
főépítész

Nagykovácsi Településképi Rendelete véleményezési dokumentáció

HÉSz módosítás TKR miatt