Hírek

Pályázati felhívás az Inkubátorházban lévő 4 szabad asztal bérleti jogára

Nagykovácsi Önkormányzata pályázatot ír ki az Inkubátorházban (Templom köz 6.) lévő szabad 4 db asztal bérleti jogára. Jelen pályázat célja a kezdő, induló vállalkozások segítése kedvező bérleti díj ellenében munkaasztal biztosításával.

1. Pályázható irodák:
A pályázat 101-es és 104-es irodában 4 íróasztal bérlésére nyújtható be.

2. Bérlővel szemben támasztott követelmények meghatározása
A bérleti jogviszonyra induló vállalkozások (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság) pályázhatnak. Az induló vállalkozás fogalma alatt a pályáztató a 2015. 01. 01. után alakult/bejegyzett vállalkozásokat érti. Ettől eltérő esetek külön elbírálás alapját képezik.

3. Bérlet időtartam meghatározása
A bérleti időszak 12 hónap, amely határozott időtartam, nem meghosszabbítható.

4. Bérleti díj meghatározása
Bérlemény havi bérleti díja 2018.03.01-ig 10.900 Ft + áfa havonta. A bérleti díj minden évben az önköltség alapján változik.

5. Elbírálási szempontok
A pályázók:

  • Nagykovácsi székhellyel, illetve fiókteleppel rendelkező vállalkozások
  • Nagykovácsiban élő (lakcímkártyával igazolható) adószámmal rendelkező magánszemélyek vagy egyéni vállalkozók

Előnyt élveznek:

  • Energetikával és mezőgazdasághoz bármely módon kapcsolható tevékenységgel foglalkozó vállalkozások

6. A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

7. Pályázati határidő: december 8.
A pályázat benyújtásának címe: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.

További információ: Pataki Ildikó (30/314-4375) pataki.ildiko@nagykovacsi.hu

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné, illetve érvénytelenné nyilvánítására.