Hírek

Meghívó a Képviselő-testület 2017. november 23-i rendes ülésére

MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:
2017. november 23. (csütörtök) 17 óra  

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:

Nyílt ülés

1.Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről E – 126
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető
Tárgyalja: PB

 2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 4. sz. módosítása E – 127
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető
Tárgyalja: PB, ÜB
2.előterjesztés melléklete 2017. 4 sz. ktv rendeleletmódosítás_tájékoztató tábla
2.előterjesztés melléklete 2017. 9. havi előirányzat
2.előterjesztés melléklete Előző év költségvetési maradvány igénybevétele
2.előterjesztés melléklete Költségvetés módosítás_20171123_rendelettervezet

 3. A helyi adókról szóló 20/2015. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata E – 131
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: PB, ÜB

 4. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló rendelet megalkotása E – 132
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
Tárgyalja: Ü

5. Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, a Nagykovácsi 2576 hrsz alatti ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonból történő kivonásáról E – 129
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB, ÜB

6. Döntés a 2017. évre vonatkozó Közbeszerzési terv módosításáról E – 130
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB
6.előterjesztés melléklete Közbeszerzési terv_2017_2. módosítás

7. Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. “v.a.” végelszámolásának befejezésével kapcsolatos döntések E – 133
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB
7.előterjesztés melléklete NATŰVégelszámolói_zárójelentés_2017
7.NATÜ_1.sz.m_közhasznúsági melléklet
7.NATÜ_1.sz.m_kiegészítő melléklet
7.NATÜ_1.sz.m_mérleg és eredménykimutatás
7.NATÜ_2.sz.m_Könyvvizsgálói jelentés végelszámolás záró beszámoló
7.NATÜ_3.sz.m_végelszámolói_zárójelentés
7.NATÜ_4.sz.m._vagyonfelosztási javaslat
7.NATÜ_6.sz.m_1771_számú_záró bevallás

8. Döntés a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Volánbusz Közlekedési Zrt.-vel kötendő megállapodásokról E – 128
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: P

9. Döntés a DMRV Zrt.-vel felújítási, pótlási munkák elszámolása tárgyban kötendő megállapodás jóváhagyásáról E – 121
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB
9.előterjesztés DMRV 1.sz.melléklet
9.előterjesztés DMRV 2.sz.melléklet

10. Nagykovácsi Nagyközség Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata E – 124
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB
10.előterjesztés melléklete HEP intézkedési terv_2017 felülvizsgálat

Zárt ülés:

11. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2017. évi fordulójának elbírálása E – 125
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB

Nagykovácsi, 2017. november 15.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester