Hírek

Meghívó a Képviselő-testület 2017. november 13-i rendkívüli ülésére

MEGHÍVÓ 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:
2
017. november 13. (hétfő) 17 óra

A rendkívüli Képviselő-testületi ülés sürgősségének indoka: A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán elnyert támogatással kapcsolatos szerződéses és jogszabályi kötelezettségek.

Napirend:

Nyílt ülés:

1.Döntés a “Nagykovácsi, Rákóczi utca, mint települési gyűjtőút felújítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményéről E – 123

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

MELLÉLET

Nagykovácsi, 2017. november 9.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester