Hírek

Lejárt szavatosságú növényvédő szerek leadása

A Földművelésügyi Minisztérium akciót indít a lejárt szavatosságú régi, elsősorban történelminek nevezhető növényvédő szer hulladékok térítésmentes begyűjtésére és megsemmisítésére. A probléma megoldására tett kezdeményezés üdvözlendő, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy károkozás nélkül megszabadulhassunk ezektől a veszélyes szerektől.
Kérjük, akinek a tulajdonában vagy kezelésében lejárt növényvédő szer hulladék van, az alábbi felhívásban leírtak szerint járjon el.
Köszönjük.

FELHÍVÁS