Hírek

MEGHÍVÓ a Képviselő-testület 2017. július 26-i rendkívüli ülésére

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
P O L G Á R M E S T E R E

MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

 Az ülés helye:         Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:                2017. július 26. (szerda) 9 óra 00 perc

A rendkívüli Képviselő-testületi ülés sürgősségének indoka: a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolási eljárásban a tevékenységet lezáró beszámolót a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül kell a jóváhagyásra jogosult Képviselő-testülettel elfogadtatni.

Napirend:

Nyílt ülés:

1. Döntés a NATÜ Kft. „v.a.” tevékenységét lezáró beszámoló jóváhagyásáról és a közfeladat ellátását biztosító eszközök átadásáról E-85

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

1. melléklet  3. melléklet  4. melléklet  5. melléklet  6. melléklet  7. melléklet  8. melléklet  9. melléklet  10. melléklet  11. melléklet

2. Döntés a Nemzetgazdasági Minisztérium által „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” címen kiírt pályázaton való részvételről E-86

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról E-87

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Melléklet

 

Nagykovácsi, 2017. július 21.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester