Hírek

Elkészült a TAK véleményezési anyaga

Ezúton tájékoztatom az érdeklődőket és az érintett partnereket, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata által megindított eljárás során elkészült Nagykovácsi Településképi Arculati Kézikönyvének (TAK) un. véleményezési dokumentációja.
Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a dokumentációt elérhetővé tette a www.nagykovacsi.hu honlapon, http://nagykovacsi.hu/2017/03/arculati-kezikonyv/ , Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán, valamint ezen levél végén.
Továbbá tájékoztatom Önöket arról is, hogy a TAK megalkotásának véleményezési szakaszában, az Önkormányzat lakossági fórumot tart, melynek

időpontja: 2017. július 20. csütörtök, 17 óra

helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és Nagykovácsi Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 27.) sz. önkormányzati rendelet. alapján teszem közzé.
A véleményezés módja: A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott, partnerként bejelentkezett természetes és jogi személyek közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket, melyeket Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Településüzemeltetési Beruházási és Pályázati Osztálya (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.) címére vagy a foepitesz@nagykovacsi.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

A vélemények beérkezési határideje: 2017. július 19.

Nagykovácsi, 2017. július 12.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

Nagykovacsi TAK 0713