Hírek

Nagykovácsi Kispatak Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. S alapján pályázatot hirdet

Nagykovácsi Kispatak Óvoda Kaszáló utca 16-18.

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri leírásnak megfelelő magas színvonalú munkavégzés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló”évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • Végzettséget igazoló dokumentumok
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

  1. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Orsolya nyújt, a 30/352-7132-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Kispatak Óvoda címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 917/2017. valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus. vagy
  • Elektronikus úton Szabó Orsolya részére a kispatak.nagykovacsi@gmail.com e-mail címen keresztül vagy
  • Személyesen: Szabó Orsolya, Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

A pályázat elbírálásának határideje:

  1. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.kispatakovoda.hu – 2017. június 19.
  •  www.nagykovacsi.hu – 2017. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kispatakovoda.hu honlapon szerezhet.