Hírek

MEGHÍVÓ a Képviselő-testület 2017. június 13-i rendkívüli ülésére

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

P O L G Á R M E S T E R E

MEGHÍVÓ

 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye:        

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               

2017. június 13. (kedd) 8 óra 30 perc

 

A rendkívüli Képviselő-testületi ülés sürgősségének indoka: a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény intézményvezetői megbízására vonatkozó pályázat elbírálásának határideje 2017. június 13.

Napirend:

Zárt ülés:

1.Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény intézményvezetői megbízására vonatkozó pályázati eljárás eredményéről E – 73

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: ÜB

2.Döntés kitüntetések és címek adományozásáról E – 75

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Tárgyalja: OKB

 

Nyílt ülés

3. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról E – 76
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: Ü

4. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozással és kilépéssel kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető

Tárgyalja: Ü

5. Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízása E – 8

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB

1. melléklet,   2. melléklet   3. melléklet

6. Döntés a 2017. május 7-én bekövetkezett, ebr42 353 448 számú vis maior pályázat beadásához önrész biztosításáról E – 74

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető

Tárgyalja: P

7. Döntés a Nagykovácsi belterület 4901-5049 helyrajzi számú telekcsoport (Kecskehát) telekalakítási megállapodásának jóváhagyásáról E – 78

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB, ÜB

1.melléklet 2.melléklet  3.melléklet  4.melléklet 5.melléklet

8. Döntés az un. állami főépítészi eljárásban történő HÉSz módosítás megrendeléséről E – 79

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB

 

Nagykovácsi, 2017. június 7.

 

Kiszelné Mohos Katalin

polgármester