Hírek

Havi archívumok: június 2017

MEGHÍVÓ a Képviselő-testület 2017. június 26-i rendkívüli ülésére

kt0122

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E MEGHÍVÓ   Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülésére   Az ülés helye:         Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár (2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.) Időpontja:                2017. június 26. (hétfő) 8 óra 30 perc A rendkívüli Képviselő-testületi ülés sürgősségének indoka: a Magyar Államkincstár a Nagykovácsi ... Tovább olvasom »

Helyi Választási Iroda közleménye

Törvényszéki végzés helyi népszavazással kapcsolatban Tovább olvasom »

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

parlagfu_1

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalától érkezett megkeresés Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban Tovább olvasom »

Felhívás házszámot jelző táblák kihelyezéséről

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. (IV.30.) Kt. sz., a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól szóló rendeletében az alábbiakról rendelkezett: § (1) Névvel ellátott közterület esetén belterületen a házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, ezek hiányában külön szerkezeten, az utcáról jól látható módon kell elhelyezni. (2) A házszámtábla, helyrajzi szám tábla beszerzéséről, ... Tovább olvasom »

NAV sajtóközlemény

A sajtóközlemény itt olvasható. Tovább olvasom »

Tájékoztató forgalomtechnikai feladatok kivetelezéséről

cst

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a közlekedés biztonságának növelése érdekében forgalomtechnikai feladatok kivitelezését rendelte meg. Ennek keretében júniusban sor kerül a Kossuth Lajos utcán és a Tisza István téren található két-két gyalogos-átkelőhely újrafestésére, valamint július végéig a Sport utca – Bánya utca – Nagyszénás utca – Keskeny köz kereszteződés forgalombiztonsági fejlesztésére, útburkolati jelek felfestésével, közlekedési táblák kihelyezésével. ... Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ Közmeghallgatásra

kozmeghalgatas

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 22-én (csütörtökön) 17 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart Az ülés helye: Vállalkozói Inkubátorház (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 78.) Napirend: 1. Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség 2016. évi zárszámadásáról és 2017. évi költségvetéséről, a folyamatban lévő beruházásokról, valamint a Képviselő-testület tevékenységéről Előadó: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 2.Tájékoztató a Településképi rendelet előkészítésének megindításáról Előadó: Györgyi Zoltán főépítész 3.Egyebek Nagykovácsi, ... Tovább olvasom »

HIRDETMÉNY Nagykovácsi Nagyközség területén készülő Településképi rendeletről

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. tájékoztatási szakaszát, a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 3.§ alapján, Nagykovácsi területére készülő Településképi rendeletre vonatkozóan. A Településképi rendelettel kapcsolatban Nagykovácsi ... Tovább olvasom »

Tájoló 2017. júniusi szám

TÁJOLÓ 2017. június Tovább olvasom »

Hulladékszállítás – kérdések és válaszok

Kukás autó

Tisztelt Lakosság! Sajnálatos módon az elmúlt két hétben komoly problémák merültek fel a szelektív hulladék elszállításával kapcsolatosan (a kommunális hulladékszállítás ugyanakkor elvégzésre került). A szolgáltató felé több alkalommal jeleztük szóban és írásban is a közszolgáltatási ellátás hiányosságait és kilátásba helyeztük a teljesítés további elmaradása esetén alkalmazható szankciókat. A szolgáltató képviselője minden esetben biztosított minket arról, hogy a probléma megoldásra kerül, azonban ... Tovább olvasom »