Hírek

Meghívó Képviselő-testület 2017. május 25-i rendes nyílt ülésére

MEGHÍVÓ

 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

rendes Képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye:        

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár (2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               

2017. május 25. (csütörtök) 17 óra  

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

 

Napirend:

Nyílt ülés:

1. Nagykovács Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítása E – 67

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető

Tárgyalja: PB, ÜB

Mellékletek: 1.melléklet 2.melléklet 3.melléklet

2. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása E – 66

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: ÜB

3.Nagykovácsi Nagyközség területén  súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 16/2016. IX. 23.) számú rendelet módosítása E – 63

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: PB, ÜB

melléklet

4.Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére E – 62

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Papp István jegyző

Tárgyalja: ÜB

5. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2016. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés E – 64

Előterjesztő: Papp István jegyző

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: EÜB

6.Döntés Remeteszőlős Község Önkormányzatával kötött könyvtári és közművelődési szolgáltatás feladatellátási szerződésről E – 65

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: PB

7. Döntés a “Nagykovácsi belterületi közlekedési, vízépítési létesítmények építése, karbantartása” tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményéről E – 69

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető

Tárgyalja: PB

Mellékletek: 1. melléklet 2.melléklet 3.melléklet 4.melléklet

8. Döntés a Vadgesztenye Waldorf Egyesület kérelméről E – 72

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: OKB, PB

Mellékletek: 1.melléklet 2.melléklet

9. Alapítói nyilatkozat a NATÜ Kft. más jogalanyban fennálló vagyoni részesedéséről E – 70

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: ÜB

10. A Képviselő-testület 2017. év II. félévi munka- és üléstervének meghatározása E – 68

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Papp István jegyző

Tárgyalja: EÜB, OKB, PB, ÜB

Nagykovácsi, 2017. május 17.

Kiszelné Mohos Katalin

polgármester