Hírek

Nagykovácsi Kispatak Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

Nagykovácsi Kispatak Óvoda

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Dózsa György utca 39.

Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Orsolya nyújt, a 06 26 355 607 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Kispatak Óvoda címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 389/2017. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Szabó Orsolya részére a kispatak.nagykovacsi@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Szabó Orsolya, Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kispatakovoda.hu – 2017. március 27.

•         www.nagykovacsi.hu – 2017. március 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kispatakovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.