Hírek

Lakossági fórum Nagykovácsi Településképi Arculati Kézikönyvének megalkotásához kapcsolódóan

HÍRDETMÉNY

 

Ezúton tájékoztatom az érdeklődőket és az érintett partnereket, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata megindította Nagykovácsi Településképi Arculati Kézikönyvének (TAK) készítését.

Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – az előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációját közzétette a közterületen elhelyezett hirdetőfelületeken, a helyi lapban, a nagykovacsi.hu honlapon, valamint Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.).

Továbbá tájékoztatom Önöket arról is, hogy a TAK megalkotásának előkészítési szakaszában az Önkormányzat lakossági fórumot tart, melynek

időpontja: 2017. április 20. csütörtök, 18 óra

helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és Nagykovácsi Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 27.) sz. önkormányzati rendelete alapján teszem közzé.

A véleményezés módja: A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata honlapjáról letölthető vagy a Településüzemeltetési Beruházási és Pályázati Osztályon átvehető, illetve a Tájoló újságból kivehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Településüzemeltetési Beruházási és Pályázati Osztálya (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.) címére vagy a foepitesz@nagykovacsi.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

A vélemények beérkezési határideje: 2017. április 19.

Nagykovácsi, 2017. április 10.

 

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester