Hírek

MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának rendes Képviselő-testületi ülésére Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2017. március 23. (csütörtök) 17 óra

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

P O L G Á R M E S T E R E

MEGHÍVÓ

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

rendes Képviselő-testületi ülésére

 

 

Az ülés helye:         Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

            (2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:                2017. március 23. (csütörtök) 17 óra  

 

Napirend előtt:

Írásbeli

 • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
 • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

 

Napirend:

Nyílt ülés:

 1. 1. EJavaslat Nagykovácsi Nagyközség településfejlesztési, települkésrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a kapcsolódó döntés meghozatalára E – 44

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető

Tárgyalja: PB, ÜB

 

 1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól szóló 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata E – 31

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: EÜB, ÜB

 

 

 1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletének felülvizsgálata E – 39

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: EÜB

 

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről E – 41

Előterjesztő: Papp István jegyző

Tárgyalja: ÜB

 

 1. Főépítészi beszámoló E – 45

Előterjesztő: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB

        

 1. Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi beszámolója E – 36

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: OKB

Melléklet 

 

 1. Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2016. évi tevékenységéről és a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről E – 35

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: EÜB

Melléklet 1

Melléklet 2

 

 1. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs 2016. évi beszámolója E – 37

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: ÜB

Melléklet

 

 1. Döntés a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs részére gépjármű beszerzésről E – 38

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: PB

Melléklet

 

 1. A Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2017/2018. nevelési év beiratkozási rendje és az indítható csoportok számának meghatározása, 2017. évi nyári nyitvatartási rendje E – 33

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: OKB

 Melléklet 1

 Melléklet 2

 Melléklet 3

 

 1. A Nagykovácsi Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosítása és a módosító okirat elfogadása E – 46

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: OKB

Melléklet 1

Melléklet 2

Melléklet 3

 

 1. Döntés a 2017. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról E – 34

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB

Melléklet

 

 1. A 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet alapján civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálására Bíráló bizottság létrehozása E – 32

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: ÜB

 

 1. Döntés a 2017. február 6-án bekövetkezett, ebr42 345 313 számú vis maior pályázat beadásához önrész biztosításáról E – 42

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető

Tárgyalja: PB

 

 1. Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat beadásáról E – 40

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető

Tárgyalja: ÜB

 

 1. Döntés a „VARÁZSKASTÉLY 2017 Nagykovácsi Családi Fesztivál” megrendezésének támogatására irányuló, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételről E – 43

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető

Tárgyalja: OKB, PB

 

 

 

Nagykovácsi, 2017. március 14.

 

Kiszelné Mohos Katalin

polgármester