Hírek

Beiratkozás a Lenvirág Bölcsődébe

Lenvirág bölcsőde  – beiratkozási időpontok

 

Lenvirág Bölcsődében idén az alábbi napokon tartjuk a beiratkozást:

 

2017.05.15. hétfő 8-16 óráig

2017.05.16. kedd 8-16 óráig

2017.05.17. szerda 8-16 óráig

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • felveteli_kerelem (a felvételi kérelem nyomtatvány letölthető a www.nagykovacsi.hu honlapról valamint személyesen átvehető a bölcsődében.)
  • 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás (a formanyomtatvány letölthető a www.nagykovacsi.hu honlapról és személyesen átvehető a bölcsődében)
  • jövedelemigazolás
  • a gyermek- és a szülők/törvényes képviselők eredeti lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványaszemélyazonosító igazolvány,
  • a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az erről szóló határozat
  • egyedülálló szülő esetén, az emelt családi pótlékról szóló határozat.

 

A felvételről egy – az intézményvezetőből, védőnőből valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság egy tagjából álló – felvételi bizottság 30 napon belül dönt. A döntésről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt (törvényes képviselőt).

 

Akiknek már van beadva felvételi kérelem, kérem őket, ha aktuális még, legyenek szívesek friss igazolásokkal újra eljönni a beiratkozásra.

 

Nagykovácsi, 2017 március 31.

 

Móczár Ágnes

intézményvezető