Hírek

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Hatósági és Szervezési Osztály ügyfélszolgálati munkatárs munkakör betöltésére.

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szervezési Osztály

ügyfélszolgálati munkatárs

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános ügyfélszolgálati, iktatási és iratkezelési feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XII.19.) köztisztviselői illetményalapról szóló önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási ügyfélszolgálati, illetve iktatási tapasztalat,
 • Jó kommunikációs készség
 • Ügyfélközpontú szemlélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat)
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a teljes pályázati anyag részére történő visszaküldését kéri-e vagy sem

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grégerné Papp Ildikó Hatósági és Szervezési osztályvezető nyújt, a 26/389-327/104 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33/2017-F-7 , valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati munkatárs.
 • Elektronikus úton Grégerné Papp Ildikó részére a papp.ildiko@nagykovacsi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Közigállás – 2017. február 13.
 • Nagykovácsi Önkormányzatának honlapján – 2017. február 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykovacsi.hu honlapon szerezhet.