Hírek

MEGHÍVÓ: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának rendes Képviselő-testületi ülésére Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár (2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.) Időpontja: 2017. február 23. (csütörtök) 17 óra

Napirend előtt:

Írásbeli

 • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
 • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról
 • tájékoztató a civil szervezeteknek nyújtott 2016. évi támogatások elszámolásáról

 

 

Napirend:

Nyílt ülés:

 1. Három évre szóló megállapodás a Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesületével E – 26

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető

Tárgyalja: PB

 

 1. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről E – 11

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Papp István jegyző, Perlaki Zoltán osztályvezető

Tárgyalja: PB, ÜB

1.MELLÉKLET

2. MELLÉKLET

3. MELLÉKLET

4. MELLÉKLET

5.MELLÉKLET

6.MELLÉKLET

7. MELLÉKLET

8. MELLÉKLET

 KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY

 

 1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása E – 29

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető

Tárgyalja: PB

 MELLÉKLET

 

 1. A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti terve

E – 12

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Kántor Ágnes ügyvezető

Tárgyalja: PB

 1. MELLÉKLET

2. MELLÉKLET

 

 1. A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője prémiumkövetelményeinek megállapítása E – 27

Előterjesztő: NATÜ Felügyelő Bizottság

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB

 

 1. A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 2017. évi munkaterve E – 28

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB

 1. MELLÉKLET
 2. MELLÉKLET

 

 1. Beszámoló a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2016. évi tevékenységéről

E – 24

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: ÜB

MELLÉKLET

 

 1. Közbeszerzési szabályzat elfogadása E – 13

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB, ÜB

 MELLÉKLET

 

 1. Döntés a „Belterületi közlekedési, vízépítési létesítmények építése, karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról E – 21

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető

Tárgyalja: PB

 

 1. Döntés a Mária Út Egyesülettel történő együttműködésről E – 14

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: OKB

 1. MELLÉKLET
 2. MELLÉKLET
 3. MELLÉKLET
 4. MELLÉKLET

 

 1. Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása és a módosító okirat elfogadása E – 25

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: ÜB

 1. MELLÉKLET
 2. MELLÉKLET
 3. MELLÉKLET

 

 1. Döntés a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Volánbusz Közlekedési Zrt.-vel kötendő megállapodásokról E – 15

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB

 

 1. Döntés Remeteszőlős Község Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződések felülvizsgálatáról E – 16

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: PB

 

 1. Döntés a Remeteszőlős külterület 08 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett árok megnevezésű ingatlan ingyenes állami tulajdonba adásáról és a Remeteszőlős külterület 0236 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett közút megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról E – 22

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB, ÜB

MELLÉKLET

 

 1. A Böngésző című havi hirdetési újságban megjelenő Nagykovácsi Tájoló (Önkormányzati Hírek) kiadására és terjesztésére vonatkozó döntés E – 19

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB

 

 1. Döntés a HÉSz módosításának megrendeléséről az „Amerikai Iskola és a 0126/10 hrsz. földút közötti terület” Szabályozási Terv (SzT-3 melléklet) tekintetében E – 20

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB

 1. MELLÉKLET
 2. MELLÉKLET
 3. MELLÉKLET

 

Zárt ülés:

 1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 2017. évi szabadságolási ütemterve E – 18

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

 

 1. Döntés a Nagykovácsi 4561/2 hrsz-ú ingatlan sport, rekreációs célú hasznosítására vonatkozó egyfordulós, nyilvános pályázat kiírásról E – 17

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető, Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: OKB, PB

 

 1. Döntés a Vértes utcában fekvő önkormányzati tulajdonú ingatlanok (Hrsz:4397, 4398, 4399, 4403, 4404, 4405, 4410, és 4411) fejlesztéséről E – 23

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB

 

Nagykovácsi, 2017. február 15.

                                                                              Kiszelné Mohos Katalin

                                                                                       polgármester