Hírek

MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának rendes Képviselő-testületi ülésére Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár (2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.) 2017. január 26. (csütörtök) 17 óra

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

P O L G Á R M E S T E R E

MEGHÍVÓ 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

rendes Képviselő-testületi ülésére

 

 

Az ülés helye:         Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

            (2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:                2017. január 26. (csütörtök) 17 óra  

 

Napirend előtt:

Írásbeli

 • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
 • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:

Nyílt ülés:

 

 1. Döntés a Képviselő-testület 2017. év I. félévi munka- és üléstervéről E – 2

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Papp István jegyző

Tárgyalja: EÜB, OKB, PB, ÜB

 

 1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletének 4. sz. módosítása E – 7

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető

Tárgyalja: PB, ÜB

MELLÉKLET 

MELLÉKLET 

MELLÉKLET 

 

 1. Az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 27/2012. (IX. 7.) önkormányzati rendelet módosítása E – 4

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Papp István jegyző

Tárgyalja: OKB, ÜB

 

 1. Döntés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. beszámolójáról E – 10

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB

MELLÉKLET

 

 1. Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kormányzati funkcióinak felülvizsgálatáról szóló 147/2016. (XII.15.) Kt. határozat módosításáról E – 5

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: ÜB

 

 1. A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Alapító Okiratának módosítása és a módosító okirat elfogadása E – 9

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: ÜB

MELLÉKLET 

MELLÉKLET 

 

 1. A Képviselő-testület 43/2015. (III. 15.) számú határozatának hatályon kívül helyezése és elvi döntés a Nagykovácsi 4561/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról E – 6

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB, OKB

MELLÉKLET

 

 1. Döntés az alpolgármesterek tiszteletdíjáról E – 3

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Papp István jegyző

 1. Elvi döntés játszótér létesítésének támogatásáról a Nagykovácsi 03 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon E – 8

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB

MELLÉKLET

Nagykovácsi, 2017. január 18.

 

 

                                                                              Kiszelné Mohos Katalin

                                                                                       polgármester