Hírek

FIGYELEMFELHÍVÁS az ingatlanok előtti járdaszakasz hóeltakarítási, síkosságmentesítési célú rendbetételére

 

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK, TISZTELT LAKOSOK!

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagykovácsi Nagyközség területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 7/2014. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelete 33.§ (6) bekezdése értelmében:

„Az ingatlanokkal (építési telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkező járdaszakasz tisztántartásáról a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (kiépített beton vagy egyéb átereszek), valamint a járdához tartozó folyókáknak és víznyelő rácsoknak folyamatos tisztántartásáról – ide értve a hó és síkosság elleni védekezést is – az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.”

Kérjük, hogy a fenti jogszabályi rendelkezésnek megfelelően, a balesetek elkerülése céljából az ingatlanaik előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, síkosság-mentesítéséről haladéktalanul szíveskedjenek gondoskodni!

 

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

 

Papp István

    jegyző