Hírek

Népszavazás 2016 közlemény

Tisztelt Választópolgárok!

Dr. Áder János köztársasági elnök 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.

A választópolgárok az alábbi kérdésről dönthetnek: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A választópolgároknak a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést a Nemzeti Választási Iroda 2016. augusztus 5-15. között küldi meg.

A szavazóköri névjegyzék 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezés 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig kérhető.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a Választási Iroda felvegye a külképviseleti névjegyzékbe. A kérelemnek 2016. szeptember 24-én 16 óráig meg kell érkeznie a Helyi Választási Irodához.

Az átjelentkezés, a külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel személyesen, ajánlott levélben, a http://valasztas.hu/ honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a https://magyarorszag.hu/ honlapon kérhető.

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet, a szavazás napját megelőzően 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig a választási iroda vezetőjétől, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól. A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, ajánlott levélben, a http://valasztas.hu/ honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a https://magyarorszag.hu/ honlapon lehet benyújtani.

Szavazni a szavazás napján, 2016. október 2-án (vasárnap) 6 órától 19 óráig lehet. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel. Szavazni érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet. (lakcímet tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolvány vagy lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély)

Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár, azaz a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok és a magyarországi lakcímmel nem rendelkező „külhoni” regisztrált választópolgárok több mint fele érvényesen szavazott. Az országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott, azaz nincs szavazategyenlőség.

Nagykovácsi Helyi Választási Iroda a Polgármesteri Hivatalban (2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.) működik. A népszavazással kapcsolatban jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás kérhető a 26/555-034/104 mellék telefonszámon, illetve személyesen a Hivatal ügyfélfogadási ideje alatt. A Helyi Választási Iroda a népszavazással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket az valasztas@nagykovacsi.hu címen is fogadja.

 

                                                                                                          Papp István
                                                                                                           HVI vezető