Hírek

Közlemény környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán a Vörösvár Invest Kft. (1033 Budapest, Miklós utca 8.,) kérelmező a 2094 Nagykovácsi, 4561/9 hrsz. alatti telephelyén három egységből álló épületegyüttes létesítésére vonatkozóan a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján 2016. április 13. napján előzetes vizsgálati eljárás indult.

A közlemény elérhető:

Kifüggesztve megtalálható:

  • Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin
  • Zöldpont Iroda, Budapest, 1072 Nagy Diófa u. 10-12

A Nagykovácsi Linum udvar előzetes vizsgálati dokumentáció kérelme és mellékletei papíralapú, nyomtatott formájába a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.) hivatali ügyfélfogadási időben lehet betekinteni.

A Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához lehet észrevételt tenni.

 

Közlemény kifüggesztés napja: 2016.04.21.

Közlemény levétel napja: 2016.05.12.