Hírek

Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly 2.

 
Tevékenység:
Fenntartható gazdálkodás és
költségvetési egyensúly
Dokumentum:
Tanácsadás: Back Office
  1. tanácsadói dokumentum
 
Hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány
Indikátor
Nagykovácsi Község Önkormányzata
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0024
Államreform Operatív Program keretében megvalósuló
„Szervezetfejlesztés a közép-magyarországi régióban lévő
önkormányzatok számára”
Tartalomjegyzék
 
Bevezető. 3
Javaslatok a költségvetési egyensúly javítására. 6
Bevezető
 
Ez a dokumentum Nagykovácsi nagyközség önkormányzatánál, az ÁROP 3.A.2 szervezetfejlesztés projektjének keretében, a „Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly” tanácsadási folyamat eredményeit foglalja össze.
A tanácsadási alkalmak során a vezetői konzultációk és interaktív szemináriumok keretében áttekintettük az Önkormányzat illetve az általa fenntartott intézmények pénzügyi, gazdasági és szervezeti hatékonyságát. A műhelymunkák során bevonásra kerültek vezetők és munkatársak az Önkormányzati oldalról-, illetve az Önkormányzat által fenntartott intézmények részéről.
Az első alkalom során feltérképeztük a Nagykovácsi Önkormányzat helyzetét, aktuális nehézségeit és kihívásait, és a vezetőséggel együtt végigvettük azokat a területeket, ahol a Fenntartható Gazdálkodás és Költségvetési Egyensúly kérdéskörében a közös áttekintő alkalmak és helyzetértékelések a leginkább segíteni tudják az Önkormányzatot a hosszú távú gazdasági fenntarthatóságának támogatásában.
A csoportos tanácsadási rendezvények során 2 fő terület részletesebb áttekintése körvonalazódott ki:
  • Az Önkormányzat fontolóra veszi egy új, térinformatikai rendszer bevezetését. Ugyanakkor egy számítógépes rendszer kiválasztása és implementálása mindig jelentős kockázattal jár, így a csoport úgy határozott, hogy térinformatikai szakértő bevonásával vizsgálják át a rendszer bevezetésének kérdéskörét.
 
  • Nagykovácsiban 2012. júliusa óta a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. (NATÜ) látja el a településüzemeltetési és intézményműködtetési feladatokat. Ugyanakkor a NATÜ-nél az indulás óta már három ügyvezetőváltás is lezajlott és elmondások alapján a folyamatok és hatáskörök nem egyértelműek és a kommunikáció is sokszor akadozik, ami a szervezeti és gazdásági hatékonyságra negatív befolyással van. A csoport úgy határozott, hogy a két interaktív szemináriumot az Önkormányzat, a NATÜ-, illetve a NATÜ által működtetett intézmények (Kispatak Óvoda, Nagykovácsi Általános Iskola, Öregiskola Közösségi Ház s Könyvtár) munkatársainak bevonásával arra használja fel, hogy helyzetértékelő módszerek segítségével rávilágítsanak a fennálló problémákra és javaslatokat tegyenek a megoldásukra.
 
A következő oldalakon a vezetői konzultációk és interaktív szemináriumok alkalmával elhangzott, a résztvevők és a tanácsadó együttműködése során megfogalmazott, a fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly témája szerinti megállapítások, a kapcsolódó kockázatok és jobbító javaslatok kerülnek megfogalmazásra.
A következő modell bemutatja egy lehetséges térinformatikai rendszer kapcsolódását az Önkormányzat és költségvetési szerveinek jelenlegi működéséhez, továbbá bemutatja, hogy az elvégzett tevékenységek hogyan kapcsolódnak a modellhez.
Javaslatok a költségvetési egyensúly javítására
 
Javaslatok Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata számára
Sorszám Megállapítás A megállapítás elemzése és értékelése a gazdasági fenntarthatóság és költségvetési egyensúly szempontjából Javaslat
 

1

Az adóbevételek témakörének áttekintésekor kiderült, hogy a település az elmúlt években a magas költségek miatt nem készített légi felvételt az építmény- és telekadó ellenőrzéséhez, mivel az ún. ortofotó elkészítése jelentős kiadásokkal jár.

A költségvetési helyzet elemzése során is megmutatkozott az a nyilvánvaló összefüggés, hogy az adóbevételek növelése képezi a gazdálkodás fenntarthatóságának egyik legígéretesebb fejlesztési opcióját.

A térinformatikában jártas szakértő tanácsadó álláspontja szerint az adóellenőrzésekhez technikailag nem szükséges magas költségekkel járó ortofotózás megrendelése; erre a célra megfelelnek a repülőgépről készített hagyományos (digitális) fényképek, valamint megfelelő elemző eljárás alkalmazása is.

A jó minőségű digitális fénykép alapján megfelelő eljárással megállapítható, hol keletkeznek korábban figyelembe nem vett, be nem vallott adófizetési kötelezettségek, amelyek az Önkormányzati költségvetésben természetesen a bevételi oldalt erősíthetik.

Javasoljuk, hogy az önkormányzat adó csoportja rendszeresen készíttessen a településről levegőből készített digitális fényképeket, hogy fény derüljön az esetleges adóelkerülésekre és ezáltal növekedjenek az önkormányzat bevételei, valamint hosszabb távú hatásként javuljon az adófizetési morál.
 
Javaslatok Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata számára
Sorszám Megállapítás A megállapítás elemzése és értékelése a gazdasági fenntarthatóság és költségvetési egyensúly szempontjából Javaslat
2 Nagykovácsi Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik korszerű térinformatikai rendszerrel.

Sok esetben a munkatársak túlterheltsége tapasztalható.

A térinformatikai rendszer hiánya számos területen megmutatkozik. Több önkormányzati munkatárs is sok adminisztratív és manuális munkát kénytelen végezni az adóellenőrzésekkel, a vagyonkataszterrel kapcsolatosan, illetve a műszaki munkálatok kapcsán.

A munkatársak túlterheltsége egyrészt az indokoltnál nagyobb működési kockázatot (hibakockázat) eredményez.

Másrészt az ezen feladatok elvégzésével töltött időt a munkatársak eredményesebb, stratégiailag fontosabb feladatokkal is tölthetnék. (Sürgős helyett fontos feladatokkal.)

Javasoljuk, hogy az Önkormányzat körültekintően előkészített projekt keretében válasszon ki és implementáljon egy olyan térinformatikai megoldást, melyet más hivatali rendszerekkel összekapcsolva hatékonyan tud alkalmazni az operatív feladatok elvégzése kapcsán.

A térinformatikai rendszer kiválasztása kapcsán kiemelt fontosságú az igények, követelmények pontos specifikálása. A rendszerbevezetés megfelelő eredményességét a rendszer és szervezeti tényezők megfelelő illeszkedése biztosíthatja, így erre a kiválasztás és bevezetés során hangsúlyt javaslunk fektetni.

 
Javaslatok Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata számára
Sorszám Megállapítás A megállapítás elemzése és értékelése a gazdasági fenntarthatóság és költségvetési egyensúly szempontjából Javaslat
3 Az Önkormányzatnál jelentős mértékű a munkatársak fluktuációja. Az elmúlt néhány hónapban több olyan alkalom is volt, amikor új munkatárs csatlakozott az Önkormányzathoz, majd rövid időn belül távozott.

A magas fluktuáció kedvezőtlenül hat a hatékonyság több formájára: munkavégzési hatékonyság, eredményesség, rugalmasság, állampolgári elégedettség, stb.

A magas fluktuációban közrejátszanak az általános munkakörülmények: A csoport a tárgyaló hiányát, a mellékhelységek számát és elhelyezését, a munkatér szűkösségét emelte ki. Megállapíthatjuk, hogy a nagymértékű fluktuáció nagyban csökkenti a munkavégzés hatékonyságát: az új munkatársak betanítása olyan befektetett energiát kíván, mely feleslegessé válik, amikor a munkatárs rövid időn belül távozik. Javasoljuk a munkakörülmények javítási lehetőségeinek felülvizsgálatát, a fluktuáció csökkentésének érdekében.

Javasoljuk a rugalmas munkahelyek bevezetésével kapcsolatos folyamatban lévő erőfeszítések következetes folytatását. A munkahely rugalmassága a tanácsadó meglátása szerint erős munkaerő megtartó hatással bírhat még egyéb körülmények korlátozottsága esetén is.

Javaslatok Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata számára
Sorszám Megállapítás A megállapítás elemzése és értékelése a gazdasági fenntarthatóság és költségvetési egyensúly szempontjából Javaslat
4 A tanácsadási alkalmak időszakában felmondott az adó csoport vezetője, aki hosszú idő óta koordinálta a csoport munkáját, beleértve az adóellenőrzéseket.

Az Adóügyi osztály felelősségei többek között: a jogszabályilag előírt nyilvántartások vezetése, a helyi adórendeletek tervezetének elkészítése, a jogszabályban meghatározott esetekben adóellenőrzés végrehajtása.

A tanácsadási alkalmak időszakában nem volt tervben a csoportvezető pótlása, a munkát a csoport maradék (kevesebb tapasztalattal rendelkező) tagjaival tervezték ellátni.

Amennyiben nincs az önkormányzatnál megfelelő adózási tapasztalattal rendelkező szakember (adószakértő), fennáll a kockázata annak, hogy az önkormányzat adóbevételei elmaradnak a várakozásoktól, ami negatívan befolyásolhatja a költségvetés egyensúlyát.

Megfelelő tapasztalattal rendelkező adószakértő hiánya esetében fennáll továbbá annak a kockázata, hogy a jogszabályi megfelelőség csorbát szenved.

Javasoljuk, hogy a távozott vezető helyére releváns adózási és adóellenőrzési tapasztalattal rendelkező szakembert alkalmazzon az önkormányzat.
Javaslatok Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata számára
Sorszám Megállapítás A megállapítás elemzése és értékelése a gazdasági fenntarthatóság és költségvetési egyensúly szempontjából Javaslat
5 Az alkalmak során többször is elhangzott, hogy az önkormányzaton belüli, illetve az önkormányzat és a különböző intézmények közötti, operatív szintű kommunikáció sokszor akadozó és nehézkes.

A pontos hatáskörök és felelősségi körök nem tisztázottak kellő mértékben.

A megfelelő kommunikáció, illetve a hatás- és felelősségi körök tisztázása rendkívül fontos egy szervezet életében. Nem megfelelő kommunikációs csatornák használatával illetve tisztázatlan felelősségi körök alkalmazásával sokszorosára nőhet egy-egy adott feladat elvégzésének ideje.

Ezek mellett nagyobb annak a kockázata, hogy egyes feladatokat redundáns (duplikált) módon végeznek a szervezetben.

Magasabb továbbá a hibakockázat is, tekintettel arra, hogy egy-egy feladat inputja adott esetben nem időben vagy nem pontosan érkezik.

Javasoljuk, hogy kerüljenek lefektetésre pontos hatás- és felelősségi körök, illetve hogy heti/havi kooperációs megbeszélések keretében üljenek össze az érintett felek és beszéljék át az aktuális feladatokat, tennivalókat, folyó ügyeket.

Javasoljuk, hogy az Önkormányzat egyes feladatok ellátásának vonatkozásában jelöljön ki egy egyszemélyes – név és pozíció által meghatározott felelőst – aki egyben folyamat és adatgazda, valamint ebből adódóan az információáramlás felelőse.

 
 
 
Javaslatok Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata számára
Sorszám Megállapítás A megállapítás elemzése és értékelése a gazdasági fenntarthatóság és költségvetési egyensúly szempontjából Javaslat
6 A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Társaság (NATÜ) felelős a közétkeztetéssel kapcsolatos térítési díjak beszedéséért.

Jelenleg a térítési díjak 100%-a átutalással érkezik, csoportos beszedési megbízásra nincsen lehetőség.

A konzultációk kapcsán kimondásra került, hogy az átutalásos rendszer jelentős adminisztrációs terheket ró a munkatársak vállára a tételes ellenőrzés és a követeléskezelés.

Amennyiben ezek a terhek csökkennének, a munkatársak kevésbé lennének leterhelve és ezt az időt más típusú feladatok elvégzésére is fordíthatnák.

Elmondható továbbá, hogy ugyanezen adminisztrációs terhek a lakosság részéről is keletkeznek.

Javasoljuk, hogy a NATÜ teremtse meg a lehetőséget a térítési díjak csoportos beszedési megbízással történő befizetésére.
 
 
 
Javaslatok Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata számára
Sorszám Megállapítás A megállapítás elemzése és értékelése a gazdasági fenntarthatóság és költségvetési egyensúly szempontjából Javaslat
7 A különböző intézmények karbantartási munkálatait a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Társaság (NATÜ) látja el.

A munkák ellátásához szükséges szerszámokat és segédanyagokat nem tárolják és őrzik központilag, azok a különböző intézményekben kerülnek elhelyezésre.

A nem megfelelő tárolás hosszú távon esetleges visszaélésekkel, többlet anyagfelhasználással járhat, vagy akár szerszámok és gépek eltűnéséhez is vezethet. Javasoljuk, hogy a karbantartáshoz szükséges szerszámokat és segédanyagokat központi helyen tárolják, a felhasználásokat pedig ellenőrizzék.
 
 
 
Javaslatok Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata számára
Sorszám Megállapítás A megállapítás elemzése és értékelése a gazdasági fenntarthatóság és költségvetési egyensúly szempontjából Javaslat
8 A konzultációkon és szemináriumokon elhangzott információk alapján a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Társaság (NATÜ) feladat ellátási szerződése jellemzően a működtetési illetve karbantartási munkálatok elvégzésére szól, ugyanakkor számos egyéb feladatot is végeznek.

Ide tartozik többek között rendezvények lebonyolítása.

A szerződésen felüli feladatok ellátása miatt a dolgozók túl vannak terhelve, ami ahhoz vezet, hogy a működtetési és karbantartási feladataikat a várakozásoknál gyengébb minőségben tudják csak elvégezni.

Fennáll továbbá a kockázata annak, hogy a ténylegesen ellátott feladatokkal összhangban nem álló tényleges feladatvégzés csökkenti a finanszírozás átláthatóságát, és közvetve megnehezíti a tulajdonos önkormányzat számára, hogy megfelelő döntés előkészítés mellett stratégiai döntéseket hozhasson a Kht. működésével kapcsolatban. Fennáll a kockázata annak is, hogy a tulajdonos önkormányzat megbízói érdekeit nem tudja kellően érvényesíteni, vagy az érvényesítés az indokoltnál több ráfordítást igényel.

A szerződés tartalmának elavultsága kapcsán fennáll annak a kockázata, hogy a jogszabályoknak való megfelelés csorbul.

Javasoljuk, hogy a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Társaság (NATÜ) szerződéses kötelezettségei kerüljenek felülvizsgálatra, pontosításra.
 
 
 
Javaslatok Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata számára
Sorszám Megállapítás A megállapítás elemzése és értékelése a gazdasági fenntarthatóság és költségvetési egyensúly szempontjából Javaslat
9 A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Társaság (NATÜ) 2012 nyarán kezdte meg működését, ugyanakkor a tárgyi eszközök nyilvántartásának kérdése még a tanácsadás időszakában sem tisztázott.

A tárgyi eszközök szempontjából nem került szétválasztásra, hogy mely eszközök kerültek át a NATÜ-höz, és mely eszközök maradtak az intézményeknél.

A tárgyi eszközök tisztázatlan körülményei esetlegesen visszaélésekhez vezethetnek, konkrét anyagi kárt okozhatnak az önkormányzatnak, továbbá kivitelezhetetlenné teszik az éves leltár elvégzését.

Fennáll a kockázata a jogszabályi megfelelőség csorbulásának is.

Javasoljuk, hogy a tárgyi eszközök kerüljenek listázásra, annak egyértelmű megjelölésével, hogy melyik eszköz melyik intézményhez tartozik.
 
 
 
 
 
Javaslatok Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata számára
Sorszám Megállapítás A megállapítás elemzése és értékelése a gazdasági fenntarthatóság és költségvetési egyensúly szempontjából Javaslat
10 A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Társaság (NATÜ) 2012 év nyári hónapjaiban kezdte meg működését, ugyanakkor a konzultációkon és szemináriumokon elhangzottak szerint a mai napig tisztázatlan, hogy melyik működtetési vagy karbantartási feladat kihez tartozik, kinek a feladata.

Rendszeresen történik félreértés egy-egy feladat elvégzésének felelősével kapcsoltban. Továbbá az is sokszor problémát jelent, hogy a feladat elvégzésének költsége melyik intézményt terheli.

A hatás és felelősségi körök nem egyértelmű kialakítása a feladatelvégzések minőségének romlásához, illetve szélsőséges esetben a feladat el nem végzéshez vezethet.

Ezek mellett a dolgozóknak rengeteg idejét veszi el annak egyeztetése, hogy meghatározásra kerüljön a feladat elvégzésének felelőse; az ezzel kapcsolatos stressz és konfliktusok a munkavégzési és szervezeti hatékonyságot egyaránt csökkenthetik.

Javasoljuk, hogy vizsgálják felül, hogy mely feladatnak mely intézmény a felelőse és a felülvizsgálat eredménye kerüljön dokumentálásra. Új feladatok érkezésekor bővítsék a listát a felelősök megjelölésével.