Hírek

Felhívás hulladékszállítási szerződések megkötésére

Az elmúlt hónapban újabb 400 ingatlantulajdonos kötötte meg a hulladékszállítási szerződést a Zöld Bicske Kft-vel. Így mintegy 1950 nagykovácsi ingatlanra  vonatkozóan tettek eleget a kötelezettségüknek a tulajdonosok vagy használók.
Ez azt jelenti, hogy mintegy 500 ingatlan esetében nem rendelkeznek érvényes szerződéssel, így nincs érvényes matrica a kukákon és a szolgáltató nem viszi el a szemetet. Felhívom a szíves figyelmét minden érintettnek, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele, a szerződés megkötése kötelező, annak elmulasztása pénzbírság kiszabására ad okot.
 
A www.zoldbicske.hu honlapról letölthető szerződést 2 példányban a szolgáltató részére kell megküldeni (postai úton, vagy e-mailben), ezt követően a kitöltött szerződésének megfelelő matricát a szolgáltató postai úton küldi meg a szerződött feleknek.
 
A szelektív hulladékgyűjtéshez a szerződött lakosok számára a sárga és zöld zsákok átvételére a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán továbbra is lehetőséget biztosítunk.

 

 
                                                                                              Papp István
                                                                                                  jegyző