Hírek

Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

 
 
 
Tanácsadási tevékenység:
Étkeztetéssel kapcsolatos
feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása
 
Dokumentum:
Tanácsadás: Back Office
Értékelés és javaslatok megfogalmazása
 Tanácsadói dokumentum
 
Nagykovácsi Község Önkormányzata
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0024
Államreform Operatív Program keretében megvalósuló
„Szervezetfejlesztés a közép-magyarországi régióban lévő
önkormányzatok számára”
 
 
 
Tartalomjegyzék
 
Bevezetés. 4
A fejlesztési folyamat célkitűzései 5
Az összesítő műhelymunkák célkitűzés. 5
Általános cél 5
Folyamaton belüli cél 6
A konzultációs műhelymunkák célja. 6
Folyamat cél 6
Projekt célok. 6
Módszertani eszközök. 7
Összesítés az önkormányzat fenntartásában álló intézményekről 7
Intézmények és alapadatai 8
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatai 9
Feladat ellátás. 10
Település menedzsment feladatok ellátása. 11
Kiegészítő információk az Önkormányzat feladat ellátásával kapcsolatban. 11
Az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási modell jelenlegi állapotának leírása. 12
Az óvodai étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási modell 12
Óvodák és létszámok. 12
Főzőkonyha. 13
Tálalókonyhák. 13
Térítési díjak. 14
Megállapítások. 17
Az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási modell 17
Tálalókonyha. 17
Étkeztetési feladatok ellátása. 17
Ételek előállítása. 17
Térítési díjak. 18
Azonosított problémák az iskolai étkeztetésben.. 19
 
 
 
A jelenlegi modellel kapcsolatos jó és rossz tapasztalatok. 20
Negatív tapasztalatok, fejlesztendők. 20
Megállapítások az étkeztetési feladat ellátással kapcsolatban.. 21
Javaslatok. 22
Felmérés tervezése. 22
Szülői jelzőrendszer tervezése. 22
A közbeszerzés kezelése. 22
A közbeszerzés bírálata. 23
 
 
Bevezetés
 
Az ÁROP 1.A.5 „Szervezetfejlesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat részére” fejlesztési projekt  „Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása” elemének keretében elvégzett „Önkormányzati fenntartású intézmények összesítése, helyzetelemzés” és „Vezetői konzultáció” megnevezésű tanácsadási tevékenységek és back office tanácsadói munka eredményeit összegzi jelen dokumentum.
Nagykovácsi Nagyközség Budapest közvetlen közelében, a Budát körülölelő hegyek völgyében elhelyezkedő nagyközség státuszú település. A régi kicsiny hegyvidéki falu Budapest közelsége miatt az utóbbi 25 évben dinamikus fejlődésen ment keresztül. Lakossága a betelepülők miatt egyre jobban nőtt. Tekintve, hogy az alföldi településekkel ellentétben a település beépíthető területe nagyon korlátozott, az ingatlanárak folyamatosan emelkedtek. Ez a tény a lakosság vagyoni helyzetére jellemző statisztikát évről évre a magasabb jövedelmi átlagok felé tolta. Jelenleg a nagyközség közel áll a terület beépíthetőségének határához. Mivel a betelepülők túlnyomó többsége fiatal, ezért a népesség átlagéletkora alacsonyabb az országos átlagnál. A demográfia dinamikája ennek köszönhető: a közeljövőben a csecsemő- és gyermekkorúak számának jelentős emelkedése várható. Ez befolyásolja az Önkormányzat településfejlesztési politikáját is.
A lakosság és az Önkormányzat közötti kapcsolat az elmúlt években nagyobb részt az építési és településfejlesztési, közterület fenntartási valamint adóügyekben volt jellemző. A gyermekek ellátásával kapcsolatos területek az utóbbi években váltak jelentősebbé. Ugyanakkor a KLIK létrejöttével az iskolai neveléssel kapcsolatos feladatok kikerültek az Önkormányzat feladatköréből. A gyermekétkeztetés azonban a feladatkörben maradt. Így ez az a terület, amely terjedelmének növekedése miatt, egyre fontosabb tényezővé válik az önkormányzati feladatok között.
Fontos tehát az Önkormányzat számára, hogy az étkeztetéshez kapcsolódó feladat ellátás modellje finanszírozható maradjon a jövőben is.
 
 
A terület dinamikus változásai miatt a jelenlegi állapot akár néhány hónap elteltével is egy elmúlt, már megváltozott állapotot jelenthet. A jelenlegi állapot felmérése tehát mérföldkőállítást is jelent, amelyhez viszonyítva az Önkormányzat mérheti a változások irányát és a változások hatásának mértékét. A jelenlegi átfogó, feladat ellátást leíró kép ismerete segíthet a változások későbbi finomhangolásában. Egy, a jelenlegi feladat és folyamat modell egészét átfogó kép kialakítása segíti a változások követését is.
A fejlesztési folyamat e dokumentumában a helyzetkép kialakításhoz, a változtatások elősegítését, támogatását szolgáló javaslatok megfogalmazásához szükséges információkat Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat és intézményeinek munkatársai a konzultációk során személyesen, valamint nyomtatott elektronikus formában bocsátották rendelkezésre. Ezen információk és a tanácsadási folyamat során kialakult vélemények, javaslatok alapján „back office” munka keretében készült el jelen dokumentum.
A fejlesztési folyamat célkitűzései
Az összesítő műhelymunkák célkitűzés
Általános cél
Az összesítés célja, hogy egy egész képként mutassuk be az Önkormányzat jelenlegi, a 2013. január 1. után kialakított feladat ellátási modelljének szerkezetét. A helyzetelemzés nemcsak a fejlesztési folyamatban részt vevők számára nyújt információt. Az Önkormányzat vezetői, munkatársai az összefoglaló információk alapján az Önkormányzat egészének és a saját területüknek a viszonyát, illeszkedését is könnyebben átláthatják. A résztvevők számára maga az folyamat, ahogy ezt a képet kialakítjuk egy csoportmunka módszertani fejlesztésnek is tekinthető.
 
 
Folyamaton belüli cél
Az összesítő műhelymunka fázis célja a fejlesztési folyamat második fázisának előkészítése. Racionális és realitással bíró javaslatok megfogalmazásához, – ugyanúgy, ahogy a racionális döntések meghozatalához. – szükség van megfelelő mennyiségű és minőségű rendezett információra. Az első, összesítő fázis célja az ilyen információk összegyűjtése és rendezése annak érdekében, hogy az étkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatban ésszerű és hasznos javaslatok kerülhessenek megfogalmazásra a fejlesztési folyamat második fázisában.
A konzultációs műhelymunkák célja
Folyamat cél
Az összesítő fázisban leírt feladat ellátási modellről alkotott kép, az összegyűjtött információk alapján elemezhetjük a jelenlegi helyzetet. Első célja tehát vezetői konzultációs fázisnak, hogy a jelenlegi modellt értékelje. Ebben a fázisban megkeressük a gyengeségeket, az esetlegesen meglévő kritikus elemeket, amelyek veszélyeztethetik a feladat ellátás biztonságát, folyamatosságát. Cél, hogy rámutassunk a jó gyakorlatokra, erősségekre, valamint feltárjuk azon lehetőségeket, amelyek kiaknázásával az étkeztetéshez kapcsolódó folyamatok jobbá, finanszírozhatóság biztonságosabbá válhat.
Projekt célok
A vezetői konzultációk célja, hogy a résztvevők a tanácsadó aktív közreműködésével, támogatásával meghatározzák a fejlesztés szempontjából legnagyobb opcióval rendelkező területeket, területet.
Cél, hogy a kiválasztott területre vonatkozóan olyan javaslatokat fogalmazzunk meg, amelyek a feladat ellátás és finanszírozásának modelljét a hatékonyság növelésének irányába alakítják. A konzultációk célja az is, hogy a változtatásokhoz szükséges döntéseket megalapozzák, segítséget nyújtsanak a területre vonatkozó, későbbi döntés előkészítéshez, majd a döntésekhez.
 
 
Módszertani eszközök
A fejlesztési folyamat alapvető módszere a csoportmunka. Az adatszolgáltatás személyes egyeztetések utáni papír és elektronikus formájú adatok átadásával történt. Az adatok összesítése, feldolgozása csoportos, kiscsoportos, moderált műhelymunka keretében valósult meg. Használtuk ezen túlmenően a személyes konzultáció módszerét is. Egyszerűsített, csoportban végzett SWOT analízis segítségével gyűjtöttük össze a feladat ellátás jellemzőit a jelen állapot rögzítéséhez.
A javaslatok kialakítását ötletgenerálási módszerek felhasználásával végeztük.
Összesítés az önkormányzat fenntartásában álló intézményekről
A település népessége nem nagy, a lakosság nagy része ingázik budapesti munkahelye és lakóhelye között, ennek megfelelően az új feladat ellátási rend szerinti intézményi struktúra nagyon egyszerű. Elsősorban a település menedzsment szemléletű feladat ellátást tükrözi.
 
 
Intézmények és alapadatai
A következő táblázatban foglaltuk össze a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat összes intézményét.
Intézmények adatai
Intézmény
neve
Címe, telephelye Vezetője Telefon E-mail címe
Kispatak Óvoda 2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.
Száva utca 6.
Dózsa György u. 37.
Kiss Beáta 30 352 7824 kispatakovoda@
freemail.hu
Öregiskola 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 78. Diószeghy Tünde 30 352 8074 oregiskola@
nagykovacsi.hu
Általános Iskola 2094 nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 101. Dér
Zsuzsanna
Polgármesteri Hivatal 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. Papp István 30 314 2949 jegyzo@
nagykovacsi.hu
 
 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatai
A következő táblázatban a Polgármesteri Hivatal felépítését és adatait foglaltuk össze.
Polgármesteri Hivatal adatai
Megnevezés Cím Vezető Telefon E-mail címe
Önkormányzat 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. Bencsik
Mónika
polgármester
30-314-3553 bencsik.monika@
nagykovacsi.hu
Polgármesteri Hivatal
 1. a.
Papp
István

jegyző

30-314-2949 jegyzo@
nagykovacsi.hu
Titkárság
 1. a.
Fábos
Lajosné
26-389-127/105 titkarsag@
nagykovacsi.hu
Önkormányzati osztály
 1. a.
Balzó
Edina
26-389-127/114 human@
nagykovacsi.hu
Igazgatási
osztály
 1. a.
Toók
Gabriella
26-389-127/104 igazgatas@
nagykovacsi.hu
Adócsoport
 1. a.
Balázsi Krisztián 26-389-127/123 ado@
nagykovacsi.hu
Pénzügyi
Csoport
 1. a.
Perlaki
Zoltán
26-389-127/124 penzugy@
nagykovacsi.hu
Építésügyi Szolgáltató Pont
 1. a.
Tóthné
Halász
Hedvig
26-389-127/117 epites@
nagykovacsi.hu
 
 
Feladat ellátás
Az Önkormányzat vállalt feladata az Építésügyi Szolgáltató Pont működtetése a Polgármesteri Hivatalon belül, a hivatali épületben. Az Okmányiroda településen belüli feladatainak ellátáshoz az Önkormányzat hely biztosításával járul hozzá.
Önként vállalt feladatként civil szervezetek támogatását is megvalósítja, például a sport és a művészetek területén. A szociális ellátás területén nincs az Önkormányzatnak saját feladat ellátási kötelezettsége.
A Nagykovácsi Általános Iskola épület fenntartási és üzemeltetési feladatait az Önkormányzat látja el.
A közétkeztetés területén az óvodás és iskoláskorú gyerekek étkeztetésével kapcsolatos feladatok ellátása az Önkormányzat feladata.
Az Öregiskola elnevezésű intézmény közösségi ház és könyvtári feladatokat lát el, a kulturális tevékenységek színtere.
 
 
Település menedzsment feladatok ellátása
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat település menedzsmenthez kapcsolódó, valamint az iskola üzemeltetési és az étkeztetés kapcsolódó bizonyos feladatait az Önkormányzat tulajdonában lévő Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. (NATÜ) útján látja el.
Kiegészítő információk az Önkormányzat feladat ellátásával kapcsolatban.
Az Önkormányzat a településen folyó vállalkozási tevékenységek támogatása érdekében inkubátorház építését kezdte meg, amely beruházás hamarosan befejeződik.
A település népessége körülbelül 7700 fő és folyamatosan nő. A becsült maximális népesség 10000 fő körüli. A demográfiai változások miatt egyéb beruházásokra van szükség, amelyek egy részét már most elkezdték.
A demográfiai hatások változása az iskolában, az tanulói létszám ugrásszerű növekedésében is megjelenik rövid időn belül. Az iskola ellátási kapacitás kihasználtsága jelenleg is 100% körüli. Ezért szükség lesz az iskola bővítésének tervezésére és beruházásra a fejlesztéshez.
A betelepült fiatal párok gyermekvállalási kedvének mutatója viszonylag nagy. A csecsemőkorúak számának várható növekedése miatt azok ellátásnak feladatairól is szükséges gondoskodni. A bölcsőde most épül, a közbeszerzési eljárást lefolytatták a Kispatak óvoda melletti zöldmezős beruházásra. Az intézmény épületének átadás 2015 elején várható.
Az óvoda bővítése is elkerülhetetlenné vált. Az egyik tagóvodában ezért alapterület növelése nélküli bővítést hajtanak végre. Ez azt jelenti, hogy az óvodában működő főzőkonyhát megszüntetik és csoportszobát alakítanak ki. Az intézkedés jelentősen befolyásolja az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modellt.

 
Az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási modell jelenlegi állapotának leírása
Az összesítő fázisban műhelymunkákon összegyűjtött adatok és információk alapján állítottuk össze az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok leírását. A képet a vezetői konzultációkon kapott információk alapján árnyaltuk.
Csak szöveges leírást adtunk. A projekt időtartamán belüli változások jelentősen érintik a jelenlegi modellt. A műhelymunkák résztvevői ezért nem tartották szükségesnek nagyon részletes és grafikai megoldásokkal is szemléltetett kép megalkotását, mivel a modell finomhangolására nem lesz mód.
Az óvodai étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási modell
Óvodák és létszámok
 
Az összes óvodai ellátott gyermeklétszám: 330 gyermek.
A Kispatak Óvoda elnevezésű önkormányzati fenntartású intézmény (köznyelven Régi Óvoda) elnevezésű óvodához 3 óvoda tartozik:
 • Telephely: „Kaszáló” Óvoda (köznyelven Régi Óvoda) 180 gyermek
 • Tagóvoda: Dózsa György úti Óvoda                                 100 gyermek
 • Tagóvoda Száva úti Óvoda                                                 50 gyermek
A „Kaszáló” Óvodában 7 csoport van. Az intézmény vezetője mellett 14 óvónő, 7 dajka, 2 pedagógiai asszisztens és egy fejlesztő pedagógus látja el a szakmai feladatokat.
A Dózsa György úti Óvodában 4 csoport van. A szakmai feladatok ellátásában 8 óvónő, 4 dajka, 1 pedagógiai asszisztens és egy óvodatitkár vesz részt.
A Száva úti Óvodában 2 csoport gyermek ellátásának feladatait 3 óvónő, 2 dajka és 1 pedagógiai asszisztens végzi.
Az épületek fenntartását (épületgondnoki feladatokat) a NATÜ látja el.
 
 
Főzőkonyha
 • Főzőkonyha helye: Dózsa György úti Óvoda
 • A konyha kapacitása: 450 adag
 • Konyhai dolgozók létszáma: 6 fő
 • Konyha vezetése: 2 fő (intézményvezető és élelmezésvezető)
Az élelmezésvezető helyileg a „Kaszáló” Óvodában van.
A főzőkonyha kapacitása jelenleg megfelelő az óvodáskorúak kiszolgálására. Még néhány évig nem lenne szükség a kapacitás bővítésére.
A főzőkonyha eszközei jó állapotúak, felújítottak. Az ingatlan állapota is megfelelő, a csempeburkolat régebbi, esztétikailag kifogásolható.
A főzőkonyhán vendég és dolgozói étkeztetésre is főznek ételeket.
A főzőkonyha az átalakítás után tálalókonyhaként fog működni, területének nagyobbik részén csoportszoba kerül kialakításra.
Tálalókonyhák
 • Tálalókonyha helye: „Kaszáló” Óvoda (köznyelven Régi Óvoda)
 • Konyhai dolgozók létszáma: 1 fő teljes időben alkalmazott konyhás
A tálalókonyhán a létszámra való tekintettel mosogatógépet üzemeltetnek. A konyhás reggel 6 és délután 17 óra között, teljes munkaidőben látja el az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok támogatását.
 • Tálalókonyha helye: Száva úti Óvoda
 • Konyhai dolgozók létszáma: nincs konyhás
A tálalókonyhák a főzőkonyhától 1 és 2 km távolságra vannak.
 
 
Térítési díjak
A térítési díjak fizetése helyben, előre fizetéssel, készpénzzel történik. A tárgyhónap lemondásaiból adódó díjkülönbözetet a következő hónap térítési díjának megállapításánál érvényesítik. Minden hónap első hetében négy napon át lehet teljesíteni a díjfizetéseket. A befizetett díjakat az élelmezésvezető és az óvodatitkár naponta postai úton továbbítja.
 
 
Óvodai étkeztetés feladat ellátási modellje
Feladatgazda Feladat
Kispatak Óvoda,

Intézményvezető

A gyermeklétszám megállapítása a beiratkozás alapján.

Térítési díjfizetési kedvezmény jogosultságok ellenőrzése és a jogosultak számának megállapítása.

Létszámadatok továbbítása az Önkormányzat felé.

 

Polgármesteri Hivatal:

Igazgatási osztály

Pénzügyi Csoport,

 

A kapott létszámadatok (teljes és díjkedvezményben részesülők), valamint a konyhák és azok munkatársi létszám adatainak alapján a költségvetési állami támogatásának számait és az elvárt térítési díj nagyságát lekéri a központi rendszerből. Javaslatot tesz az alkalmazandó étkeztetési térítési díjakra.

Pénzügyi, gazdálkodási ellenőrzést gyakorol.

 

Képviselő-testület A Polgármesteri Hivatal javaslatai alapján megállapítja a térítési díj mértékét, dönt a költségvetési előirányzatról.

 

„Kaszáló” óvoda

Élelmezésvezető

Beszedi a térítési díjakat.

Megállapítja a napi óvodai létszámot

Összesíti a három óvoda napi létszámait.

Elkészíti az étlapot, a napi kiszabatokat, a recepturát.

Elvégzi a beszerzést, gondoskodik a raktározási feladatok ellátásáról.

Irányítja a főzőkonyha működését.

 

Dózsa György úti Óvoda

Óvodatitkár

Megállapítja a napi létszámot és telefonon jelenti az élelmezésvezetőnek.

Beszedi a tagóvodákban az étkeztetési térítési díjakat.

 

Száva úti Óvoda

Óvónők

Megállapítják és telefonon jelentik a napi létszám adatokat az élelmezésvezetőnek.

 

Főzőkonyha Az összesített napi létszámadatok és kiszabatot, receptúra alapján elkészítik az ételeket.

A Dózsa György úti Óvodában közreműködnek a tálalásban.
A dolgozói és vendégétkeztetéshez elvitelre előkészítik az ételeket.

Badellákba tálalják az ételt a kiszállításhoz.

 

NATÜ Önkormányzati gépkocsival a gondnoki feladatellátás körében kiszállítja az ételt 2 óvoda tálalókonyhájába.

 

Dózsa György úti Óvoda

Dajkák

Kitálalják az ételeket, segédkeznek az étkeztetésben.

 

Tálalókonyha

„Kaszáló” Óvoda

Konyhás

Dajkák, óvónők

Kitálalják az ételeket, segédkeznek az étkeztetésben.

Konyhai higiéniai feladatok ellátása.

Tálalókonyha

Száva úti Óvoda

Dajkák, óvónők

Kitálalják az ételeket, segédkeznek az étkeztetésben.

Konyhai higiéniai feladatok ellátása.

 
 
 
Megállapítások
Az összesítő műhelymunkák során megállapítottuk, hogy az óvodai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása mind feladat-, mind kötéshatékonyság szempontjából megfelelő.
A feladat ellátás jól szervezett.
Az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási modell
A Nagykovácsi Általános Iskola a KLIK fenntartásában áll. A NATÜ látja el az épület működtetését és az ingatlan fenntartását, valamint az épületben üzemelő tálalókonyha működtetését.
Az iskolai étkeztetés átlagosan napi 370 – 410 főt érint.
 
Tálalókonyha
Az iskola épületében található a maximum 300 főre hitelesített tálalókonyha, amely ideiglenes ÁNTSz engedéllyel rendelkezik. Tervezik a kapacitás 500 főre történő bővítését, de ennek valószínűleg területi akadályai lesznek.
A konyha modernizálása szükséges lenne, például egy mosogatógép beszerzése. A modernizálás akadálya helyhiány és az épület elektromos hálózatának teljes elavultsága.
Étkeztetési feladatok ellátása
A NATÜ biztosítja az épületrész karbantartását, a személyzetet és az eszközöket, beleértve az evőeszközöket is. Az eszközbeszerzés is a NATÜ feladata.
5 fő konyhai személyzettel látják el a tálalási és higiéniai feladatokat. Ebből 3 fő 8 órás, 2 fő 4 órás munkaidőben dolgozik.
Ételek előállítása
Külső beszállítótól rendeli az Önkormányzat az ételt, a szállítást és a maradék elszállítását is ők végzik. Jelenleg ideiglenes beszállító van, mert zajlik a közbeszerzés, amelyen kiválasztják a szerződés alapján ételt szállító vállalkozást.
 
 
Térítési díjak
A térítési díjak beszedését is a NATÜ végzi. A kedvezmények megállapítása dokumentumok bemutatás alapján történik. A térítési díjakat postai és banki átutalással lehet megfizetni, nincs készpénzfizetés, vagy csoportos beszedési megbízás. A térítési díjkedvezményeket igazolás bemutatása alapján állapítja meg a NATÜ munkatársa.
Iskola étkeztetés feladat ellátási modellje
Feladatgazda Feladat
NATÜ Az étkeztetési létszám megállapítása a KLIK beiratkozási és a szülők igényei alapján.

Térítési díjfizetési kedvezmény jogosultságok ellenőrzése és a jogosultak számának, összetételének megállapítása.

Létszámadatok továbbítása az Önkormányzat felé.

A tálalókonyha és eszközök üzemeltetése, fenntartása.

 

Polgármesteri Hivatal:

Igazgatási osztály

Pénzügyi Csoport,

 

A kapott létszámadatok (teljes és díjkedvezményben részesülők), valamint a beszerzés adatainak alapján a költségvetési állami támogatás számait és az elvárt térítési díj nagyságát lekéri a központi rendszerből. Javaslatot tesz az alkalmazandó étkeztetési térítési díjakra. Előterjeszti az önkormányzati támogatottakra tett javaslatot.

Tartja a kapcsolatot a NATÜ-vel.

 

Képviselő-testület A Polgármesteri Hivatal javaslatai alapján megállapítja a térítési díj mértékét, dönt a költségvetési előirányzatról.

 

NATÜ

Étkeztetési feladatokat
koordináló munkatársa

 

Telefonon fogadja a lemondásokat.

Megállapítja a napi étkezési létszámot és jelenti az étel szállítója felé.

Koordinálja az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.

Tartja a kapcsolatot az Önkormányzattal.

 

NATÜ

Tálalókonyhai személyzet

Átveszi az ételt a kiszállítást végzőtől.

Kitálalja az ételeket.

Elvégzi a higiéniával kapcsolatos feladatokat.

Beszállító Elkészíti az ételeket.

Kiszállítja az ételt.

Az ételmaradékot elszállítja.

 
Azonosított problémák az iskolai étkeztetésben
Az iskola óra- és szünet beosztása nem támogatja a gördülékeny étkeztetés lebonyolítást. Nincs elegendő idő a tálaláshoz.
Egyszerre 120 gyermeknek ki kell tálalni. Amennyiben késik a gyermek, az ételt már hidegen kapja. A szállító esetleges késése ugyanilyen eredményre vezet.
Az ételkiadás és a tálcák leadása gyakorlatilag ugyanazon a helyen történik. Ez egyrészt a gyermekek mozgását, az étel kiadását lassítja, másrészt a konyhai dolgozók munkáját is nehezíti. A bejövő és távozó gyerekek egy ajtón közlekednek.
A megnövekedett adagszámok miatt több badellában érkezik az étel. Ezek számára nincs elég hely, a tálalópultok melletti elhelyezésük balesetveszélyt rejt.
 
 
A jelenlegi modellel kapcsolatos
jó és rossz tapasztalatok
A műhelymunkák és a vezetői konzultációk során felmerült vélemények alapján állítottuk össze a következő listákat.
Jó tapasztalatok
 • Az óvodai főzőkonyhán készített ételek mennyisége megfelelő és minősége jó a vendég és dolgozói visszajelzések alapján is.
 • A kommunikáció az óvodai konyhával jó.
 • Az esetlegesen felmerült hibák javítása gyors az óvodai konyha esetében.
 • Az óvodások hideg élelmének kérése kirándulások esetén egyszerű, a hideg ételek összeállítása megfelelő.
 • Az iskolai étkeztetésnél olcsó az étel.
 • Az iskolai étkeztetés jelenlegi beszállítójának kapcsolattartójával jó a kommunikáció.
 • A szállító esetleges hiányosságait a helyi NATÜ alkalmazottak munkájának minősége kompenzálja.
 • Az iskolai ételek szállítása általában pontos.
 • A térítési díjak befizetése mind az iskolai, mind az óvodai étkeztetésnél problémás. Az iskolai étkeztetésnél sokszor a díjhátralékot ugyanannál a személynél túlfizetés követi, ezért nehéz a könyvelés.
 • A KLIK (iskola) és NATÜ között nem kielégítő a kommunikáció.
 • Az iskolai étkeztetésnél a szállításban előfordulnak hiányzó tételek az uzsonna, vagy a tízórai adagoknál.
 • A jelenlegi beszállító ételeinek minőségét nem tartják kielégítőnek sem az iskolások szülei, sem a NATÜ munkatársai.
Negatív tapasztalatok, fejlesztendők
 
 
Megállapítások az étkeztetési feladat ellátással kapcsolatban
Amint az előzőekben utaltunk rá, jelenleg a teljes modell átalakítása folyamatban van. Egyrészt megszűnik az óvodai főzőkonyha és közbeszerzési eljárásban kiválasztott beszállító fogja az ételeket szállítani ősztől.
Másrészt az iskolai étkeztetés beszállítója jelenleg ideiglenes szerződéssel végzi az ételek készítésének és szállításának feladatait, közbeszerzési eljárás került kiírásra az új beszállító kiválasztására.
Az óvodai konyha dolgozóit a NATÜ veszi át (7 fő) és továbbra is alkalmazza.
A vezetői konzultációk során a vezetőkkel megállapítottuk, hogy figyelembe véve a jelenlegi állapotokat, a közbeszerzés valószínűleg nem megfelelően lett kiírva. Az óvodai és iskolai étkeztetés beszállítójának kiválasztásában egyedül az ár, mint döntő tényező lett megjelölve.
 
 
Javaslatok
Felmérés tervezése
Javasoljuk, hogy az Önkormányzat a NATÜ és a Kispatak Óvoda vezetőinek közreműködésével állítsanak össze egy felmérési anyagot, kérdőívet. A kérdőív kérdései a változás minőségi jellemzésére irányuljanak. A felmérés során hasonlítsák össze a 2014 első félévében és 2015 első félévében étkeztetést igénylők létszámát. A létszámok változása utalás lehet a szolgáltatás minőségére.
Javasoljuk, hogy jelöljenek meg 3-5 összehasonlítási szempontot, amelyek alapján a régi és az új modell összehasonlítását elvégzik.
Javasoljuk, hogy a felhasználók általi kitöltésre szánt kérdőíveket egyszerűnek tervezzék. Kevés számú, választásos módon könnyen megválaszolható kérdéseket tartalmazzon.
Szülői jelzőrendszer tervezése
Javasoljuk, hogy a szolgáltatás minőségének biztosítása érdekében hozzanak létre egy szülői jelzőrendszert. Ebben határozzák meg azokat mutatókat és skálát, amely alapján a szolgáltatással kapcsolatban jelzéseket adnak. A fő mutatók a mennyiség és a minőség lehetnek.
Javasoljuk, hogy határozzák meg a jelzések módját, idejét: (e-mail, telefon, személyes).
A közbeszerzés kezelése
Javasoljuk, hogy a jelenlegi közbeszerzési eljárást hirdessék meg sikertelennek. A vezetői konzultáción egyetértettek a résztvevők abban, hogy a jelenlegi helyzetben az EMMI rendelet várható életbe lépésével minőségi, megfelelőségi kockázatot rejt a csupán ár alapján történő kiválasztás.
 
Új közbeszerzési szempontrendszer kidolgozása
Az EMMI rendelet tervezetét alapul véve javasoltunk egy közbeszerzési szempontrendszert, amely minőségi megfelelőségi kritériumokat tartalmaz. Ez a javaslat lista részletesebb kidolgozást, kiegészítést és pontosítást igényel. Javasoljuk, hogy ezt a tevékenységet az Önkormányzat külső szakértő bevonásával végezze el.
 • EMMI rendeletnek való megfelelőség az egyéb (HACCP, stb.) rendeletek mellett.
 • A minőségellenőrzési mód és az ellenőrzést végzők személyének bemutatása.
 • A minőségbiztosítási tanúsítványok bemutatása.
 • Az ételek készítéséhez használt eszközök, infrastruktúra bemutatása az összehasonlíthatóság érdekében.
 • Az ételek szállításának bemutatása és a megfelelő igazolások, dokumentumok meglétének bizonyítása.
 • Az ételek készítéséhez és szállításához szükséges szakképzett személyzet meglétének igazolása, különös tekintettel a diétás ételek készítésére (Dietetikus alkalmazása feltétel.).
 • A szükséges minimális kapacitású főzőkonyhák alkalmasságát és legitimitását bizonyító dokumentumok bemutatása.
 
A közbeszerzés bírálata
Javasoljuk, hogy bírálathoz a véglegesített, a közbeszerzési kiírásba kerülő szempontrendszer kritériumait súlyozzák. A szempontrendszer szerinti pontozás pontértékeit a súlyokkal összegezzék és az egyes pályázatok pontszámát ennek megfelelően számítsák. Az ilyen számítás szerinti legmagasabb pontértékű pályázatot lehet győztes pályázatnak tekinti.