Hírek

SZERVEZETFEJLESZTÉS (ÁROP-3.A.2)

A 2013. őszén elnyert pályázat alapvetően két fő cél megvalósítására nyújt közel 22 Millió Ft-os vissza nem térítendő támogatást. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény és a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően  megváltozik az önkormányzatok feladatköre, amely a polgármesteri hivatalok, az önkormányzatok által felügyelt intézmények szervezeti működésében is  változásokat  tesz  szükségessé – a pályázat egyik célja a szükséges változások  felmérésének,  megtervezésének, megvalósításának és az eredmények visszacsatolásának támogatása. Másrészt az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása annak érdekében, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is  ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal, kötelező és önként vállalt feladatokkal vegyenek részt.

A pályázaton belül lehetőség nyílt egy térinformatikai rendszer beszerzésére is, melynek feltöltése jelenleg zajlik, a próbaüzem már elindult.

Tevékenység:
Tudásmegosztás I. szint
Dokumentum:
Tudásmegosztás

 

Jogszabályi keretek összefoglalása
a „Szervezetfejlesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatánál” című, ÁROP-3.A.2-2013-2013-0024 kódjelű projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásának teljesítéséhez kapcsolódóan
(2014. szeptember 30.)