Hírek

ÓVODA BŐVÍTÉS (KMOP-4.6.1)

ÓVODA BŐVÍTÉS (KMOP-4.6.1) – 2013. év elején hagyták jóvá az óvodai férőhelyszám bővítésére benyújtott pályázatot mindegy 200 Millió Ft-os vissza nem térítendő támogatási összeggel. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata fenntartásában a Kispatak Óvoda tevékenységet 3 telephelyen végzi: a Kaszáló utcában, a Dózsa György utcában, illetve a Száva utcában. A Kaszáló utcai épület szintén úniós támogatással épült, átadására 2010-ben került sor, de későbbi bővítésére már akkor gondolt a fenntartó, így a tervdokumentációk is eszerint készültek. Ez a pályázat nyújtott lehetőséget a további fejlesztésekre. Az „Óvodai korszerűsítés, férőhelyszám bővítés Nagykovácsiban” című projekt során a következő tevékenységek valósultak meg két helyszínen, a Dózsa György valamint a Kaszáló utcában: összesen három új óvodai csoportszoba építése komplex, teljes körű akadálymentesítéssel, felszereléssel, kertrendezéssel. Ebből 2013-ban már megvalósult két csoportszoba a Kaszáló oviban a hozzá tartozó kertrész kialakításával, valamint a kibővült épületszárny teljes berendezésével, felszerelésével. Az itt elkészült munkálatok kapcsán 2013. év végéig a támogatási összegből összesen 84,091,522 Ft került kifizetésre.

Valamint közben jóváhagyásra került az Önkormányzat által benyújtott támogatási összeg növelési kérelem, mely kapcsán a támogató szervezet közel 30 Millió Ft összegű plusz támogatást hagyott jóvá, így az 229,082,552 Ft-ra nőtt.

Már 2014-ben került sor a Dózsa György utcai tagóvoda épületének átalakítására, bővítésére (komplex akadálymentesítéssel), és a kötelező helyiségek kialakítására: tornaterem öltözővel és szertárral, orvosi szoba, egy új egyéni foglalkoztató, nevelőtestületi szoba, óvodavezető-helyettesi iroda, egy új gyermeköltöző, elkülönítő.  Szintén megvalósult az épület energetikai korszerűsítése, az épülethez tartozó udvar felújítása, illetve az előírt eszközök beszerzése. A műszaki átadás-átvétel megtörtént, jelenleg a pótmunkák, javítások zajlanak. A Közreműködő Szervezettől eddig 126,662,695 Ft érkezett meg.