Hírek

Képviselő-testület 2014. évi, megbízatása idejére szóló munka- és ülésterv

KIVONAT

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. JANUÁR 22-ÉN MEGTARTOTT

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2014. (I. 22.) HATÁROZATA

Tárgy: Döntés a Képviselő-testület 2014. évi, megbízatása idejére szóló munka- és üléstervéről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletben foglalt 2014. évi munkatervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Bencsik Mónika                                                                                                         Papp István

polgármester                                                                                                                   jegyző

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 8 tagja a határozatát 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének

2014. éves munkaterve  

A Képviselő-testület a munkaterv szerinti üléseit csütörtökinapokon tartja.

Az ülések kezdési időpontja: 16:00 óra 

Helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 78.

Véleményező bizottságok SZMSZ szerint:

Pénzügyi Bizottság, üléseit a munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléseket megelőző hétfői napon a Polgármesteri Hivatalban 15 órakor tartja.

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, üléseit a munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléseket megelőzően, előre egyeztetett időpontban a Polgármesteri Hivatalban tartja.

 

Képviselő-testületi ülés

2014. február 13.

Napirend javaslat

 1. 1.      Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Papp István jegyző, Perlaki Zoltán gazdasági vezető

Tárgyalja: PB, ÜB

 1. 2.      Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Papp István jegyző

Tárgyalja: ÜB

 1. 3.      Az Integrált településfejlesztési stratégiához tervező kiválasztása

Előterjesztő: Papp István jegyző

Előadó: Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

Tárgyalja: PB

 1. 4.      Döntés a civil szervezeteknek nyújtott 2013. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Pappné Molnár Afrodité pénzügyi főmunkatárs

Tárgyalja: PB, ÜB

 1. 5.      Beszámoló az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Diószeghy Tünde igazgató

Tárgyalja: ÜB

 1. 6.      Beszámoló Nagykovácsi Védőnői Szolgálat 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

Tárgyalja: ÜB

 1. 7.      Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a folyamatban lévő jogügyletekről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Képviselő-testületi ülés

2014. március 13.

Napirend javaslat 

 1. 1.        Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletének 5. sz. módosítása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető

Tárgyalja: PB, ÜB

 1. 2.        Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ek felülvizsgálata

Előterjesztő: Papp István jegyző

Előadó: Toók Gabriella igazgatási osztályvezető

Tárgyalja: ÜB

 1. 3.        Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzésekről

Előterjesztő: Papp István jegyző

Tárgyalja: PB, ÜB

 1. 4.        A 2014. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

Tárgyalja: PB

 1. 5.        A Beszerzési szabályzat felülvizsgálata

Előterjesztő: Papp István jegyző

Előadó: Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

Tárgyalja: PB, ÜB

 1. 6.        A Helyi Önszerveződő Közösségek pénzügyi támogatására kiírt pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Toók Gabriella igazgatási osztályvezető

Tárgyalja: PB, ÜB

 1. 7.        Az országgyűlési képviselők választásán közreműködő Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Papp István jegyző

Tárgyalja: ÜB

 1. 8.        Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a folyamatban lévő jogügyletekről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

 

Képviselő-testületi ülés

2014. április 10.

Napirend javaslat

 1. 1.        A 2013. évre vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Papp István jegyző, Perlaki Zoltán gazdasági vezető

Tárgyalja: PB, ÜB

 1. 2.        Beszámoló a Budakeszi Rendőrőrs 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Tárgyalja: ÜB

 1. 3.        Beszámoló a NATÜ Kft. 2013. évi tevékenységéről és a Felügyelő Bizottság tájékoztatója a határozatairól

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Toók Gabriella igazgatási osztályvezető, a NATÜ Kft FB elnöke

Tárgyalja: PB, ÜB

 1. 4.        Igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Papp István jegyző

Tárgyalja: ÜB

 1. 5.        A Nagykovácsi Kispatak Óvodában a 2014/2015. nevelési évben indítható csoportok száma, csoportlétszámok meghatározása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Toók Gabriella igazgatási osztályvezető

Tárgyalja: ÜB

 1. 6.        Döntés folyamatban lévő közbeszerzésekről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

Tárgyalja: ÜB

 1. 7.        Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a folyamatban lévő jogügyletekről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Képviselő-testületi ülés

2014. május 22.

Napirend javaslat

 1. 1.        A 2014. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető

Tárgyalja: PB, ÜB

 1. 2.        A Víziközmű Kft. és a FEB tagok 2013. évi beszámolója

Előterjesztő: Dér Zsuzsanna FEB elnök

Tárgyalja: PB

 1. 3.        A Közlekedésszervezési Terv felülvizsgálata

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

Tárgyalja: ÜB

 1. 4.        Döntés folyamatban lévő közbeszerzésekben

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

Tárgyalja: ÜB

 1. 5.        Tájékoztató az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal feladatainak elvégzéséről

Előterjesztő: Papp István jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

Tárgyalja: ÜB

 1. 6.        Döntés Díszpolgári cím adományozásáról és Nagykovácsiért emlékérem odaítéléséről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Tárgyalja: ÜB

 1. 7.        Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a folyamatban lévő jogügyletekről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Képviselő-testületi ülés / Közmeghallgatás

2014. június 19. csütörtök

Napirend javaslat

Közmeghallgatás

2013. évi zárszámadási és 2014. évi költségvetési tájékoztató

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Közérdekű lakossági kérdések, felvetések

 

Képviselő-testületi ülés

2014. szeptember 25.

Napirend javaslat

 1. 1.         2014. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető

Tárgyalja: PB

 1. 2.         2014. év I. félévi pénzügyi beszámoló

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető

Tárgyalja: PB

 1. 3.         Döntés folyamatban lévő közbeszerzésekben

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

Tárgyalja: ÜB

 1. 4.         Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a folyamatban lévő jogügyletekről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Alakuló ülés

2014. október hónapban